Volendam Long Exposure

Photoshop Menu > Selecteren [Select] CC2015

Op deze pagina komt tevens een lijst met tips en trucs, die regelmatig zal worden aangevuld. De lijst van de laatste versie van Photoshop (zie menu op deze website) wordt steeds geupdated.

Om niet de hele pagina door te hoeven zoeken naar een term, klik je in de browser (de tool waarmee je internet op gaat, zoals Firefox, Internet Explorer, Google Chrome) op Ctrl + F. Er opent zich dan een zoekbalkje waarin je de term kunt typen die je zoekt. Druk op Enter en/of volgende en binnen deze webpagina wordt dan die term gevonden.

Selecteren: [Select]

Tip: Bij het maken van een masker kun je wel eens een paar pixels missen vooral bij gebruik van het penseel. Om deze verdwaalde pixels te vinden voeg je een Laagstijl Lijn [Stroke Layer Style.] toe (2e icoon onderin het lagen venster). Je ziet dan waar de verdwaalde pixels zijn  en je kunt ze maskeren. Verwijder daarna de effectlaag Laagstijl Lijn [Stroke Layer Style].

Tip:  Met de sneltoets Ctrl+Alt+2 selecteer je de lichtsterkte ]Luminosity in een afbeelding (selectie van de lichtste delen).

Tip: Overweeg bij het gebruik selecties bij kanalen [Chanels] het toevoegen van het filter Gaussiaans vervagen [Gausian Blur] om de randen te verzachten . Je kunt ook een filter Onscherp masker [Onsharp Mask] gebruiken om de zachtheid van de randen aan te passen.

Tip: Met Ctrl+Alt+A selecteer je alle lagen behalve de Achtergrondlaag.

Selecteren [Select] > Alles Sneltoets Ctrl+A [All]

>Selecteren [Select] > Deselecteren Sneltoets Ctrl+D [Deselect]

Selecteren [Select] > Opnieuw selecteren Sneltoets Shift+Ctrl+D [Reselect]
Zelfs wanneer je meerdere aanpassingen aan de afbeelding hebt gedaan, onthoudt Photoshop de laatst gebruikte selectie.  Deze kun je oproepen door middel van de toetsencombinatie Shift+Ctrl+D

Selecteren [Select] > Selectie omkeren Shift+Ctrl+I [Inverse]

Selecteren [Select] > Alle lagen Sneltoets Alt+Ctrl+A [Alle Layers]

Tip: Om een Laagmasker [Layer Mask] te laden als een selectie: Linkermuisknop +Ctrl op de miniatuur [Thumb] van de afbeelding in het Lagenvenster [Layer Panel]

Tip:  Als je een Laagmasker [Layer Mask] als een selectie hebt geladen, kun je daar een selectie van een ander Laagmasker [Layder Mask} aan toevoegen door met de Sneltoets Ctrl+ Shift op de miniatuur te klikken in het Lagenvenster [Layer Panel]. Als je een selectie van een ander Laagmasker [Layer Mask] wilt aftrekken klik op de Sneltoetscombinatie Ctrl + Alt en tegelijk op de miniatuur van die Laag [Layer] in het Lagenvenster [Layer Panel]. Om de selecties te doorsnijden, klik op Shift + Alt+ Ctrl en op de miniatuur van de Laag [Layer] in het Lagenvenster [Layer Panel]

Selecteren [Select] > Selectie lagen opheffen [Deselect Layers]

Selecteren [Select] > Lagen zoeken Sneltoets Alt+Shift+Ctrl+F [Find Layers]

Selecteren [Select] > Lagen isoleren [Isolate Layers]

Selecteren [Select] > Kleurbereik [Color Range]

Kleurbereik
Kleurbereik [Color Range]
Selecteren [Select]
>Kleurmonsters [Sampled Colors]
>Rode tinten [Reds]
>Gele tinten [Yellow]
>Groene tinten [Greens]
>Cyaan tinten [Cyans]
>Blauwe tinten [Blues]
>Magenta tinten [Magentas]
>Hooglichten [Highlights]
>Middentonen [Midtones]
>Schaduwen [Shadows]
>Huidskleuren [Skin Tones]
>Buiten kleuromvang [Out of Gamut]
Gezichten detecteren [Detect Faces]
Gelokaliseerde kleurclusters [Localized Color Clusters]
Overeenkomst [Fuzziness]
Bereik [Range]
Selectie [Selection]
Afbeelding [Image]
Selectievoorvertoning [Selection Preview]
>Geen [None]
>Grijswaarden [Grayscale]
>Zwarte rand [Black Matte]
>Witte rand [White Matte]
>Snelmasker [Quick Mask]
OK [OK]
Annuleren [Cancel]
Laden [Load]
Opslaan [Save]
Omkeren [Invert]

Iconen:
Pipet [Eyedropper Tool]
Toevoegen aan kleurmonster [Add to Sample]
Weghalen uit kleurmonster [Substract from Sample]

>Selecteren [Select] > Scherpstellingsgebied [Focus Area]
Scherpstellingsgebied Scherpstellingsgebied [Focus Area]
>Weergavemodus [View Mode]
>Weergeven [View]
>>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>>Op wit Sneltoets W [On White]
>>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
>Voorvertoning [Preview]
>>>Druk op F om de weergaven te doorlopen [Press F to cycle views]
>>>Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
>Parameters [Parameters]
>>Scherp bereik [In-Focus Range]
>Automatisch [Auto]
>Geavanceerd [Advanced]
>>Niveau afbeeldingsruis [Image Noise Level]
>Automatisch [Auto]
>Uitvoer [Output]
>>Uitvoer naar [Output To]
>>>Selectie [Selection]
>>>Laagmasker [Layer Mask]
>>>Nieuwe Laag [New Layer]
>>>Nieuwe Laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>>>Nieuw document [New Document]
>>>Nieuw document met laagmasker [New Document with Layer Mask]
>>Rand zachter maken [Soften Edge]
>Rand verfijnen [Refine Edge]  (Zie venster Rand (Masker) verfijnen Alt+Ctrl+R ]Refine Edge])
>Annuleren [Cancel]
>OK [OK]

>Selecteren [Select] > Rand (Masker) verfijnen Sneltoets Alt+Ctrl+R [Refine Edge]

Rand verfijnen

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen Sneltoets E [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Straal tonen Sneltoets J [Show Radius]
Origineel tonen Sneltoets P [Show Original]
Druk op F om de weergaven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
>Slimme straal [Smart Radius]
>Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
>Vloeiend [Smooth]
>Doezelaar [Feather]
>Contrast [Contrast]
>Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
>Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
>Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]

Tip: Na het maken van een selectie kun je in de Optiebalk [Option Bar] kiezen voor Rand verfijnen [Refine Edge]. Er opent zich dan het dialoogvenster waarin je een achtergrond kunt kiezen uit een uitrol menu. Druk op B voor Zwart, W voor wit of K voor zwart-wit weergave (dit zijn de meest gebruikte)

Tip: Als je een lichtgevende rand [Halo Effect] hebt langs een geselecteerd object, kun je in de Optiebalk [Option Bar] kiezen voor Rand verfijnen [Refine Edge] en het schuifje Rand verschuiven [Shift Edge] naar links schuiven, zodat de lichtgevende rand zich naar binnen verplaatst en niet meer zichtbaar is.

Tip: De Straal [Radius] geeft de breedte van de rand aan; meestal geeft hoger dan 1,5 pixels geen goed resultaat.

Tip: In het dialoogvenster Rand verfijnen [Refine Edges] kun je een selectie verfijnen op basis van Contrast [Contrast] Dit geeft vaak een uitstekend resultaat.

Tip: Bij het samenvoegen van 2 lagen, door gebruik te maken van een masker, ontstaat er soms een rand bij het masker waar het verschil tussen donker en licht [Fringing] goed is te zien. Door de rand van het masker een paar pixels op te schuiven is dit probleem te verhelpen. Ga in de Menubalk [Menu Bar] naar Selecteren [Select] > Masker verfijnen [Refine Mask]. Kies in het dialoogvenster door middel van het driehoekje achter Weergave [View] een achtergrond waarop de rand het beste te zien is. Zet een vinkje bij Slimme straal [Smart Radius]. Sleep het Straal [Radius] schuifje naar rechts totdat het verschil bijna is verdwenen. Onder [Adjust Edge] sleep je met schuifje [Shift Edge] totdat de rand helemaal is verdwenen. Als je hierna nog bij een paar pixels verschil ziet, schilder daar dan op het masker overheen met een klein penseel [Brush] met een dekking [Opacity] van 50%.
Selecteren [Select] > Bewerken [Modify]

>Selecteren [Select] > Bewerken [Modify] > Omranden [Border]

selectie-omranden

Selectie omranden [Border Selection]
Breedte [Width]
OK [OK]
Annuleren [Cancel]

>Selecteren [Select] >Bewerken [Modify] > Vloeiend maken [Smooth]

Selectie vloeiend maken

Selectie vloeiend maken [Smooth Selection]
Straal [Sample Radius]
Effect toepassen bij canvasgrenzen [Apply effect at canvas bounds]
OK [OK]
Annuleren [Cancel]

>Selecteren [Select] >Bewerken [Modify] > Vergroten [Expand]

Selectie vergroten

Selectie vergroten [Expand Selection]
Effect toepassen bij canvasgrenzen [Apply effect at canvas bounds]
OK [OK]
Annuleren [Cancel]

>Selecteren [Select] >Bewerken [Modify] > Slinken [Contract]

Selectie slinken

Selectie slinken [Contract Selection]
Slinken met: [Contract By:]
Effect toepassen bij canvasgrenzen [Apply effect at canvas bounds]
OK [OK]
Annuleren [Cancel]

>Selecteren [Select] >Bewerken [Modify] > Doezelaar Sneltoets Shift+F6 [Feather]

Doezelselectie

Doezelselectie [Feather Selection]
Doezelstraal [Feather Radius]
Effect toepassen bij canvasgrenzen [Apply effect at canvas bounds]
OK [OK]
Annuleren [Cancel]

>Selecteren [Select] > Toename [Grow]

>Selecteren [Select] > Gelijkend [Similar]

>Selecteren [Select] > Transformatie selectie [Transform Selection]

>Selecteren [Select] > Bewerken in snelmaskermodus [Edit in Mask Mode]

>Selecteren [Select] > Selectie laden [Load Selection]

selectie-laden

Selectie laden [Load Selection]
Bron [Source]
Document [Document]
Naam Kanaal [Channel]
Omkeren [Invert]
Bewerking [Operation]
Nieuwe selectie [New Selection]
Toevoegen aan selectie [Add to Selection]
Verwijderen uit selectie [Subtract from Selection]
Doorsnede met selectie [Intersect with Selection]
OK [OK]
Annuleren [Cancel]

Selecteren [Select] > Selectie opslaan [Save Selection]

selectie-opslaan

Selectie opslaan [Save Selection]
Doel [Destination]
Document [Document]
Naam Kanaal [Channel]
Naam [Name]
Bewerking [Operation]
Nieuw kanaal [New Channel]
Toevoegen aan kanaal [Add to Channel]
Verwijderen uit kanaal [Subtract from Channel]
Doorsnede maken met kanaal [Intersect with Channel]
OK [OK]
Annuleren [Cancel]

Tip: Een selectie kan worden opgeslagen als een alfakanaal [Alpha Channel]. Alfakanalen kunnen in verschillende bestandsformaten worden opgeslagen, zoals in PSD en TIFF, maar ze worden niet bewaard in een JPG bestand. Opgeslagen alfakanalen [Alpha Channels] worden zichtbaar in het deelvenster Kanalen [Channel Panel] en kunnen worden geactiveerd met Ctrl + linkermuisklik op het alfakanaal.

Selecteren [Select] > Nieuwe 3D extrusie [New 3D Extrusion]

 

Vertaalde tips o.a.:

2-Minute Design
http://photoshoptrainingchannel.com/
http://www.creativebloq.com/photo-editing/photoshop-tips-and-fixes-612316
http://digital-photography-school.com/tips
http://www.throughstrangelenses.com/
http://www.everydayhdr.com/
http://www.phlearn.com/
http://www.tut-tube.com
http://www.davemorrowphotography.com/
http://www.shutterevolve.com/

 

error: Content is protected !!