Volendam Long Exposure

Photoshop Menu > Bestand [File]

Op deze pagina komt tevens een lijst met tips en trucs, die regelmatig zal worden aangevuld. De lijst van de laatste versie van Photoshop (zie menu op deze website) wordt steeds geupdated.

Om niet de hele pagina door te hoeven zoeken naar een term, klik je in de browser (de tool waarmee je internet op gaat, zoals Firefox, Internet Explorer, Google Chrome) op Ctrl + F. Er opent zich dan een zoekbalkje waarin je de term kunt typen die je zoekt. Druk op Enter en/of volgende en binnen deze webpagina wordt dan die term gevonden.

 

Menubalk [Menu]

Bestand: [File]
Bestand > Nieuw > Sneltoets Ctrl+N [New]

nieuw_groot

>Nieuw [New]
>Voorinstelling [Preset]
>>Aangepast [Custom]
>>Klembord [Clipboard]
>>Standaard Photoshop-formaat [Default Photoshop Size]
>>Amerikaans papier [U.S. Paper]
>>[International Paper]
>>Foto [Photo]
>>Web [Web]
>>Mobiele apparatuur [Mobile & Devices]
>>Film en video [Film & Video]
>Breedte [Width]
>> Pixels [Pixels]
>>Inch [Inch]
>>Centimeters [Centimeters]
>>Milimeters [Milimeters]
>>Punten [Points]
>>Pica’s [Picas]
>>Kolommen [Columns]
>Hoogte [Height]
>>Pixels [Pixels]
>>Inch [Inch]
>>Centimeters [Centimeters]
>>Milimeters [Milimeters]
>>Punten [Points]
>>Pica’s [Picas]
>Resolutie [Resolution]
>>Pixels/inch [Pixels/Inch]
>>Pixels/centimeter [Pixels/Centimeter]
>Kleurmodus [Color Mode]
>>Bitmap [Bitmap]
>>Grijswaarden [Grayscale]
>>RGB-kleur [RGB COlor]
>>CMYK-kleur [CMYK Color]
>>Lab-kleur [Lab Color]
>>1-bit [1 bit ]
>>8-bits [8 bit]
>>16-bits [16 bit]
>>32-bits [32 bit]
>Achtergrondinhoud [Background Contents]
>>Transparant [Transparant]
>>Wit [White]
>>Achtergrondkleur [Background Color]
>Geavanceerd [Advanced]
>Kleurprofiel [Color Profile]
>>De kleurinstellingen van dit document niet beheren
>>Tijdelijk RGB: sRGB IEC611966-2.1 [Working RGB: sRGB IEC611966-2.1]
>>Adobe RGB (1998) [Adobe RGB (1998)]
>>Apple RGB [Apple RGB]
>>ColorMatch RGB [ColorMatch RGB]
>>ProPhoto RGB [ProPhoto RGB]
>>sRGB IEC611966-2.1 [sRGB IEC611966-2.1]
>>CIE RGB [CIE RGB]
>>e-sRGB [e-sRGB]
>>HDTV (Rec. 709) HDTV (Rec. 709)]
>>PAL/SECAM [PAL/SECAM]
>>ROMM-RGB [ROMM-RGB]
>>SDTV-RGB [SDTV-RGB]
>>SDTV NTSC [SDTV NTSC]
>>SDTV PAL [SDTV PAL]
>>SMPTE-C [SMPTE-C]
>Pixelverhouding [Pixel Aspect Ratio]
>>Vierkant [Square Pixels]
>>D1/DV NTSC (0,91) [D1/DV NTSC (0,91)]
>>D1/DV PAL (1,09) [D1/DV PAL (1,09)]
>>D1/DV NTSC breedbeeld (1,21) []
>>HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33) [HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33) ]
>>D1/DV PAL breedbeeld (1,46) []
>>Anamorfotisch 2:1 (2) []
>>DVCPRO HD 1080 (,15) [DVCPRO HD 1080 (,15)]
>Herstellen [Reset]
>Voorinstelling opslaan [Save Preset]
>Voorinstelling verwijderen [Delete Preset]
>Afbeeldingsgrootte [Image Size]

Bestand [File] > Openen Sneltoets Ctrl+O [Open]

Tip: Standaard worden *jpeg bestanden geopend in Photoshop. *jpeg bestanden kunnen worden geopend in de RAW converter [RAW converter]. Je kunt dan, als je het zou willen, *jpeg bewerken met de RAW converter [RAW converter]. Wil je die instelling ook hebben, kies dan: Bewerken [Edit] > Voorkeuren [Preferences] > Camera RAW Klik op het kleine driehoekje en selecteer het menu: Alle ondersteunde JPEG-bestanden automatisch openen [Automatically open all supported JPEG] Om *jpeg bestanden te openen vanuit Camera RAW: Klik op Open Bestand [Open Image]

Tip: Om snel te schakelen tussen geopende vensters van documenten: Sneltoets Ctrl+Tab.

Tip: Met een geopend document: klik met de rechtermuisknop op de documenttab en selecteer in het menu Tonen in Verkenner [Reveal in Explorer] zodat de map, waarin het bestand zit, wordt geopend. Dit is een geweldige manier om je bestanden op je computer te vinden!

Tip:  Als er niets is geopend in Photoshop: dubbelklik in het midden van de ondergrond en de verkenner opent.

Bestand [File] > Bladeren in Bridge Sneltoets Alt+Ctrl+O [Browse in Bridge]
Bestand [File] > Bladeren in Mini Bridge [Browse in Mini Bridge]
Bestand [File] > Openen als Sneltoets Alt+Shift+Ctrl+O [Open As]

Bestand [File] > Openen als Slim object [Open As Smart Object]

Tip: Eigenschap van een Slim object [Smart Object] is dat de originele resolutie altijd bewaard blijft, hoe vaak je de Laag [Layer] ook verkleint of vergroot.

Tip: Elke kopielaag van een Slim object [Smart Object] is gekoppeld aan het originele bestand. Dit houdt in dat wanneer je op de originele Laag [Layer] van een Slim object [Smart Object] dubbelklikt en bewerkt, de kopielaag ook geupdated wordt.

Tip: Als je Slimme filters [Smart Filters] met een Masker [Mask] hebt gebruikt op een Slim Object [Smart Object] en je wilt een nieuw effect gebruiken maar niet met datzelfde masker, maak dan van je Slimme Object [Smart Object] een nieuw Slim Object [Smart Object]

Tip:  Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van een geopend document. Een submenu biedt de mogelijkheid om alle tabbladen samen te voegen , het document te sluiten , alle documenten te sluiten , een nieuw leeg document aan te maken, een bestaand document te openen , of het document te tonen in de verkenner.

Bestand [File] > Recente Openen [Open Recent]
Bestand [File] Recent Openen [Open Recent] > Lijst met onlangs geopende bestanden wissen [Clear Recent File List]
Bestand [File] > Sluiten Sneltoets Ctrl+W [Close]
Bestand [File] > Alles sluiten Sneltoets Alt+Ctrl+W [Close All]
Bestand [File] > Sluiten en naar Bridge gaan Shift+Ctrl+W [Close and Go to Bridge]
Bestand [File] > Opslaan Sneltoets Ctrl+S [Save]

Bestand [File] > Opslaan als Sneltoets Shift+Ctrl+S [Save As]

JPEG-opties

>JPEG-opties [JPEG Options]
>Randkleur [Matte]
>>Geen [None]
>>Voorgrondkleur [Foreground Color]
>>Achtergrondkleur[Background Color]
>>Wit [White]
>>Zwart [Black]
>>50% grijs [50% Gray]
>>Netscape grijs [Netscape Gray]
>>Aangepast [Custom]
>Afbeeldingsopties [Image Options]
>Kwaliteit [Quality]
>>Laag [Low]
>>Normaal[Medium]
>>Hoog[High]
>>Maximaal [Maximum]
>klein bestand [small file]
>groot bestand [large file]
>Indelingsopties [Format Options]
>Basislijnen (Standaard) [Baseline (Standard)]
>Basislijn optimaal [Baseline Optimized]
>Progressief [Progressive]
>Scans [Scans]
>OK [OK]
>Herstellen [Reset]
>Voorvertoning [Preview]

opslaan-TIFF-opties.groot

>TIFF-opties [TIFF Options]
>Compressie afbeelding [Image Compression]
>Geen [None]
>LZW [LZW]
>ZIP [ZIP]
>JPEG [JPEG
>Kwaliteit [Quality]
>>Laag [Low]
>>Normaal[Medium]
>>Hoog[High]
>>Maximaal [Maximum]
>klein bestand – groot bestand [small file – large fill]
>Pixelvolgorde [Pixel Order]
>Afwisselend (RGBRGB) [Interleaved (RGBRGB)]
>Per kanaal (RRGGBB) [Per Channel (RRGGBB)]
>Bytevolgorde [Byte Order]
>IBM PC [IBM PC]
>Macintosh [Macintosh]
>Afb. piramide opslaan [Save Image Pyramid]
>Transp. opslaan [Save Transparency]
>Compressie van laag [Layer Compression]
>RLE (sneller opslaan, grotere bestanden) [RLE (faster saves, bigger files)]
>ZIP (langzamer opslaan, kleinere bestanden) [ZIP (slower saves, smaller files)]
>Lagen negeren en een kopie opslaan [Discard Layers and Save a Copy]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

opslaan-psd

>Formaatopties van Photoshop [Photoshop Format Options]
>Compatibiliteit maximaliseren [Maximize Compatibility]
>Het uitschakelen van Compatibiliteit maximaliseren kan het gebruik van PSD- of PSB-bestanden in andere toepassingen of andere versies van Photoshop beïnvloeden [Turning off Maximize Compatibility may interfere with the use of PSD or PSB files in other applications or with other versions of Photoshop]
>Schakel dit dialoogvenster uit in Voorkeuren > Bestandsbeheer > Compatibiliteit bestand [This dialog can be turned off in Preferences . File Handling . File Compatibility]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]
>Niet meer tonen [Don’t show again]

Tip: Wil je ook nadat je de afbeelding al hebt opgeslagen later nog wijzigingen aan kunnen brengen, dan moet je de afbeelding Opslaan Als *Tiff of *PSD bestand.

Tip:  Bij de menuopdracht Bestand [File] > Opslaan als [Save As] gaat  Photoshop naar de map waar je laatste bestand is opgeslagen. Dat is wellicht niet de map waar het document zich bevindt waar je nu aan werkt.  Als je wilt dat Photoshop in het vervolg naar de map gaat waar  je huidige document ook is opgeslagen kun je dat aangeven in de Voorkeuren [Preferences]. Ga naar  Bewerken [Edit] > Voorkeuren [Preferences] > Bestandsbeheer [File Handling] en vink aan Opslaan als naar oorspronkelijke map [Save As to Original Folder].

Tip: Bij het verzenden van een kopie van een project aan een cliënt , kunt je het bestand opslaan als een PDF en beschermen met een wachtwoord tegen printen of bewerken. Bestand [File]> Opslaan als … [Save As….. ] en kies Photoshop PDF. Onder het tabblad Beveiliging [Security] kun je een wachtwoord invullen. Zie afbeelding hier onder:

pdf-wachtwoord-groot

Bestand [File] > Inchecken
Bestand [File] > Opslaan voor web Sneltoets Alt+Shift+Ctrl+S [Save For Web and Devices]

save-for-web-groot

>Opslaan voor web [Save for web]

Iconen:
>Handje Sneltoets H [Hand Tool]
>Segment selectie Sneltoets C [Slize Select Tool]
> Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
> Pipet Sneltoets I [Eyedroper Tool]
> Kleur pipet [Eyedropper Color]
>Zichtbaarheid van segmenten in- en uitschakelen Sneltoets Q [Toggle Slizes Visibility]

Tabbladen
>Origineel [Original]
>Optimaal [Optimized
>2-maal tonen [2-Up]
>4-maal tonen [4-Up]

>Voorinstelling [Preset]
>>GIF 128 met dithering [GIF 128 Dithered]
>>GIF 128 geen dithering [GIF 128 no Dither]
>>GIF 32 met dithering [GIF 32 Dithered]
>>GIF 32 geen dithering [GIF 32 no Dither]
>>GIF 64 met dithering [GIF 64 Dithered]
>>GIF 64 geen dithering [GIF 64 no Dither]
>>GIF restrictief [GIF Restrictive]
>>JPEG hoog [High]
>>JPEG laag [Low]
>>JPEG normaal [Medium]
>>PNG-24 [PNG-24]
>>PNG-8 128 met dithering [PNG-8 128 Dithered]
Uitrolmenu:
>>Instellingen opslaan [Save Settings]
>>Instellingen verwijderen [Delete Settings]
>>Optimaliseren naar bestandsgrootte [Optimize to File Size]
>>Weergaven opnieuw vullen [Repopulate Views]
>>Segmenten koppelen [Link Slices]
>>Segementen ontkoppelen [Unlink Slices]
>>Alle segementen ontkoppelen [Unlink All Slices]
>>Uitvoerinstellingen bewerken [Edit Output Settings]
Uitrolmenu:
>>JPEG [JPEG]
>>>Laag [Low]
>>>Normaal[Medium]
>>>Hoog [High]
>>>Zeer hoog [Very High]
>>>Maximaal [Maximum]
>Progressief [Progressive]
>Optimaal [Optimized]
>Kleurprofiel insluiten [Embed Color Profile]
>Kwaliteit [Quality]
>Vaag [Blur]
>Matte [Matte]
>>GIF [GFI]
>>>Perceptueel [Perceptual]
>>>Selectief [Selective]
>>>Adaptief [Adaptive]
>>>Restrictief [Restrictive]
>>>Aangepast [Custom]
>>>Zwart-wit [Black – White]
>>>Grijswaarden [Grayscale]
>>>Mac OS [Mac OS]
>>>Windows [Windows]
>>Diffusie [Diffusion]
>>Patroon [Pattern]
>>Ruis [Noise]
>>Geen dithering [No Dither]
>Transparantie [Transparency]
>>Geen transparantiedithering [No Transparency Dither]
>>Diffusietransparantiedithering [Diffusion Transparency Dither]
>>Patroontransparantiedithering [Pattern Transparency Dither]
>>Ruistransparantiedithering [Noise Transparency Dither]
>Geinterlinieerd [Interlaced]
>Kleuren [Colors]
>Dithering [Dither]
>Matte [Matte]
>Hoeveel [Amount]
>Magnetische webkleuren [Web Snap]
>Met verlies [Lossy]
>>PNG-8 [PNG-8]
>>>Perceptueel [Perceptual]
>>>Selectief [Selective]
>>>Adaptief [Adaptive]
>>>Restrictief [Restrictive]
>>>Aangepast [Custom]
>>>Zwart-wit [Black – White]
>>>Grijswaarden [Grayscale]
>>>Mac OS [Mac OS]
>>>Windows [Windows]
>>Diffusie [Diffusion]
>>Patroon [Pattern]
>>Ruis [Nois]
>>Geen dithering [No Dither]
>Transparantie [Transparency]
>>Geen transparantiedithering [No Transparency Dither]
>>Diffusietransparantiedithering [Diffusion Transparency Dither]
>>Patroontransparantiedithering [Pattern Transparency Dither]
>>Ruistransparantiedithering [Nois Transparency Dither]
>Geinterlinieerd [Interlaced]
>Kleuren [Colors]
>Dithering [Dither]
>Matte [Matte]
>Hoeveel [Amount]
>Magnetische webkleuren [Web Snap]
>Kleurprofiel insluiten [Embed Color Profile]
>>PNG-24 [PNG-24]
>>>Transparantie [Transparency]
>>>Geinterlinieerd [Interlaced]
>>>Kleurprofiel insluiten [Embed Color Profile]
>>>Matte [Matte]
>>WBMP [WBMP]
>>Diffusie [Diffusion]
>>Patroon [Pattern]
>>Ruis [Nois]
>>Geen dithering [No Dither]
>>>Dithering[Dither]
>Omzetten in sRGB [Convert to sRGB]
>Voorvertoning [Preview]
>>Monitorkleur [Monitor Color]
>>Verouderde Macintosh (geen kleurbeheer) [Legacy Macintosh (No Color Management)]
>>Internet-standaard RGB (geen kleurbeheer) [Internet Standard RGB (No Color Management)]
>>Documentprofiel gebruiken [Use Document Profile]
>Metagegevens [Metadata]
>>Geen [None]
>>Copyright [Copyright]
>>Copyright- en contactinfo [Copyright and Contact Info]
>>Alle, met uitzondering van Camera-info [All Except Camera Info]
>>Alle [All]
>Kleurentabel [Color Table]
>Afbeeldinsgrootte [Image Size]
>Kwaliteit [Quality]
>>Naaste buur [Nearest Neighbor]
>>Bilinear[Bilinear]
>>Bicubisch [Bicubic]
>>Bicubisch vloeiender [Bicubic Smoother]
>>Bicubisch scherper [Bicubic Sharper]
>Animatie [Animation]
>Herhalingsopties [Looping Options]
>Voorvertoning [Preview]
>Opslaan [Save]
>Annuleren [Cancel]
>Gereed [Done]

Tip: In het Opslaan voor web venster verandert de Gereed knop in een Herinner knop als je de de Alt-toets indrukt. De Herinner knop wijst de huidige optimalisatie-instellingen toe aan het actieve document en worden mee opgeslagen. De instellingen worden onthouden zelfs als je vervolgens het dialoogvenster afsluit.

Tip: Bij het opslaan voor afbeeldingen met ongelijke randen voor bijvoorbeeld een webpagina (zoals op deze pagina de vensters in Engels en Nederlands verschillen qua afmeting) kun je de achtergrondkleur afstemmen op de webpagina door bij Matte de kleur te veranderen.
Bestand [File] > Vorige versie Sneltoets F12 [Revert]
Bestand [File] > Plaatsen [Place]

Tip: Je kunt foto’s met Photoshop uit een *pdf bestand halen. Sleep de *pdf op het canvas van een opgestart Photoshop. In het dan geopende dialoogvenster PDF-bestand importeren [Import PDF File] kun je kiezen voor pagina’s of afbeeldingen om te openen. Als je afbeeldingen aanvinkt en met Ctrl ingedrukt op de miniaturen klikt van de afbeeldingen die je wilt hebben, worden deze geopend in Photoshop en kun je ze eventueel opslaan.

pdf-importeren-afbeeldingen-groot

>PDF-bestand importeren [Import PDF]
>Selecteren [Select]
>Pagina’s [Pages]
>Afbeeldingen [Images]
>Miniatuurgrootte [Thumbnail Size:]
>>Klein [Small]
>>Groot [Large]
>>Pagina passend maken [Fit Page]
>Paginaopties [Page Options]
>Naam: [Name:]
>Uitsnijden naar: [Crop To:]
>>Selectiekader [Bounding Box]
>Anti-alised [Anti-alised]
>Afbeeldingsgrootte [Image Size:]
>Breedte [Width]
>Pixels [Pixels]
>Centimeters [Centimeters]
>Hoogte [Hight]
>Verhoudingen behouden [Constrain Proporties]
>Resolutie [Resolution]
>Pixels/Inch [Pixels/Inch]
>Modus [Mode]
>>RRB-kleur [RGB Color]
>Bitdiepte [Bit Depth]
>>8 bits [8 bit]
>Waarschuwingen niet weergeven [Suppress Warnings]
>OK [OK]
>Herstellen [Cancel]

import-pdf-pagina_groot

>PDF-bestand importeren [Import PDF]
>Selecteren [Select]
>Pagina’s [Pages]
>Afbeeldingen [Images]
>Miniatuurgrootte [Thumbnail Size:]
>>Klein [Small]
>>Groot [Large]
>>Pagina passend maken [Fit Page]
>Paginaopties [Page Options]
>Naam [Name:]
>Uitsnijden naar: [Crop To:]
>>Selectiekader [Bounding Box]
>>Mediavak [Media Box]
>>Uitsnijdvak Crop Box]
>>Afloopvak [Bleed Box]
>>Bijsnijdvak [Trim Box]
>>Illustratievak [Art Box]
>Anti-aliased [Anti-aliased]
>Afbeeldingsgrootte [Image Size:]
>Breedte [Width]
>>Centimeters [Centimeters]
>>Pixels [Pixels]
>>Inch [Inches]
>>Milimeters [Milimeters]
>>Punten [Points]
>>Pica’s [Picas]
>Hoogte [Hight]
>>Centimeters [Centimeters]
>>Pixels [Pixels]
>>Inch [Inches]
>>Milimeters [Milimeters]
>>Punten [Points]
>>Pica’s [Picas]
>Verhoudingen behouden [Constrain Proportions]
>Resolutie [Resolution]
>>Pixels/inch [Pixels/Inch]
>>Pixels/centimeter [Pixels/Centimeter]
>Modus [Mode]
>>RGB-kleur [RGB Color]
>>Grijswaarden [Grayscale]
>>CMYK-kleuren [CMYK Color]
>>Lab-kleur [Lab Color]
>Bitdiepte [Bit Depth:]
>>8 bits [8 bit]
>>16 bits [16 bit]
>Waarschuwingen niet weergeven [Suppress Warnings]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Importeren (binnenhalen) [Import]
Bestand [File] > Importeren [Import] > Variabele gegevenssets [Variable Data Sets]
Bestand [File] > Importeren [Import] > Videoframes naar lagen [Video Frames to Layers]
Bestand [File] > Importeren [Import] > Opmerkingen [Notes]
Bestand [File] > Importeren [Import] > WIA-Ondersteuning [WIA Support]
Bestand [File] > Exporteren [Export]
Bestand [File] > Exporteren [Export] > Gegevenssets als bestanden [Data Sets as Files]
Bestand [File] > Exporteren [Export] > Paden naar Illustrator [Paths To Illustrator]
Bestand [File] > Exporteren [Export] > Video renderen [Render Video]
Bestand [File] > Exporteren [Export] > Zoomify [Zoomview]
Bestand [File] > Delen op Behance [Share on Behance]
Bestand [File] > Automatisch [Automate]

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Batch (meer bestanden in 1 opdracht verwerken) [Batch]

batch

>Batch [Batch]
>>Standaardhandelingen [Default Actions]
>Set [Set]
>Handeling [Action]
>Bron [Source]
>>Map [File]
>>Importeren [Import]
>>Geopende bestanden [Opened Files]
>>Bridge [Bridge]
>Kiezen [Choose]
>Openen opdrachten in handeling negeren [Override Action Open Commands]
>Inclusief alle submappen [Include All Subfolders]
>Dialoogvensters met opties voor het openen van bestanden onderdrukken [Suppress Filter Options Dialogs]
>Waarschuwingen omtrent kleuren en profielen onderdrukken [Suppress Color Profile Warnings]
>Doel [Destination]
>>Map [File]
>>Geen [None]
>>Opslaan en sluiten [Save and Close]
>Kiezen [Choose]
>Opslaan als-opdrachten in handeling negeren [Override Action Save As Commands]
>Naamgeving van bestanden [File Naming]
>Voorbeeld: [Example:]
>>Documentnaam [Document Name]
>>DOCUMENTNAAM [DOCUMENT NAME]
>>Serienummer, 1 cijfer [1 Digit Serial Number]
>>Serienummer, 2 cijfers [2 Digit Serial Number]
>>Serienummer, 3 cijfers [3 Digit Serial Number]
>>Serienummer, 4 cijfers [4 Digit Serial Number]
>>Letterserie (a,b,c) [Serial Letter (a,b,c) ]
>>Letterserie (A,B,C) [Serial Letter (A,B,C) ]
>>mmddjj (datum) [mmddyy (date)]
>>mmdd (datum) [mmdd (date)]
>>jjjjmmdd (datum) [yyyymmdd (date)]
>>jjmmdd (datum) [yymmdd (date)]
>>jjddmm (datum) [yymmdd (date)]
>>ddmmjj (datum) [ddmmyy (date)]
>>ddmm (datum) [ddmm]
>>extensie [extension]
>>EXTENSIE [EXTENSION]
>>Geen [None]
>Eerste serienummer: [Starting Serial:]
>Compatibiliteit [Compatibility]
>Fouten [Errors]
>>Stoppen voor fouten [Stop for Errors]
>>Fouten in logboekbestand [Log Errors to File]
>Opslaan als [Save As]
>OK [OK]
>Annuleren [Reset]

Tip:  Je kunt een Handeling [Action] toepassen op een volledige map en sub-mappen. Ga naar Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Batch [Batch].  Kies in het Batch venster [Batch Window]  de Handeling [Action] die je wilt toepassen en kies de map om welke documenten het betreft.

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > PDF-presentatie [PDF Presentation]

automate-pdf

>PDF-presentatie [PDF Presentation]
>Bronbestanden [Source Files]
>Geopende bestanden toevoegen [Add Open Files]
>Bladeren [Browse]
>Dupliceren [Duplicate]
>Verwijderen [Remove]
>Uitvoeropties [Output Options]
>Opslaan als [Save As]
>Document met meerdere pagina’s [Multi-Page Document]
>Presentatie [Presentation]
>Achtergrond [Background]
>>Wit [White]
>>Grijs [Gray]
>>Zwart [Black]
>Opnemen [Include]
>Bestandsnaam [Filename]
>Titel [Title]
>Beschrijving [Description]
>Auteur [Author]
>Copyright [Copyright]
>EXIF-info [EXIF-info]
>Notitie [Notes]
>Tekengrootte [Font Size]
>Extensie [Extension]
>Presentatie-opties [Presentation Options]
>Vooruit na iedere [Advance Every]
>Lus na laatste pagina [Loop after Last Page]
>Overgang [Transition]
>Opslaan [Save]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Druppel maken [Create Droplet]

druppel-maken

>Druppel maken [Create Droplet]
>Druppel opslaan in [Save Droplet In]
>Kiezen [Choose]
>Afspelen [Play]
>>Standaardhandelingen [Default Actions]
>Set [Set]
>Handeling [Action]
>Openen opdrachten in handeling negeren [Override Action Open Commands]
>Inclusief alle submappen [Include All Subfolders]
>Dialoogvenster met opties voor het openen van bestanden onderdrukken [Suppress File Open Options Dialogs]
>Waarschuwingen omtrent kleuren en profielen onderdrukken [Suppress Color Profile Warnings]
>Doel [Destination]
>>Map [File]
>>Geen [None]
>>Opslaan en sluiten [Save and Close]
>Kiezen [Choose]
>Opslaan als opdrachten in handeling negeren [Override Action Save As Commands]
>Naamgeving van bestanden [File Naming]
>Voorbeeld MijnBestand.gif [Example MyFile.gif]
>>Documentnaam [Document Name]
>>DOCUMENTNAAM [DOCUMENT NAME]
>>Serienummer, 1 cijfer [1 Digit Serial Number]
>>Serienummer, 2 cijfers [2 Digit Serial Number]
>>Serienummer, 3 cijfers [3 Digit Serial Number]
>>Serienummer, 4 cijfers [4 Digit Serial Number]
>>Letterserie (a,b,c) [Serial Letter (a,b,c) ]
>>Letterserie (A,B,C) [Serial Letter (A,B,C) ]
>>mmddjj (datum) [mmddyy (date)]
>>mmdd (datum) [mmdd (date)]
>>jjjjmmdd (datum) [yyyymmdd (date)]
>>jjmmdd (datum) [yymmdd (date)]
>>jjddmm (datum) [yymmdd (date)]
>>ddmmjj (datum) [ddmmyy (date)]
>>ddmm (datum) [ddmm]
>>extensie [extension]
>>EXTENSIE [EXTENSION]
>>Geen [None]
>Eerste serienummer [Starting Serial]
>Compatibiliteit [Compatibility]
>Windows [Windows]
>Mac OS [Mac OS]
>Unix [Unix]
>Fouten [Errors]
>>Stoppen voor fouten [Stop for Errors]
>>Fouten in logboekbestand [Log Errors to File]
>Opslaan als [Save As]
>OK [OK]
>Herstellen [Reset]

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Foto’s uitsnijden en rechttrekken [Crop and Straighten Photo’s]

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Contactblad II [Contact Sheet II]

contactsheet-groot

>Contactblad II [Contact Sheet II]
>Bronafbeeldingen [Source Images]
>Gebruik [Use]
>Map [Folder]
>>Bestanden [Files]
>>Documenten openen [Open Documents]
>Kiezen [Choose]
>Inclusief submappen [Include Subfolders]
>Afbeeldingen groeperen op map [Group Images by Folder
>Laden [Load]
>Opslaan [Save]
>Herstellen [Reset]
>Document [Document]
>Eenheden [Units]
>>inch [Inch]
>>centimeters [Centimeters]
>>pixels [Pixels]
>Breedte [Width]
>Hoogte [Height]
>Resolutie [Resolution]
>>pixels/cm [pixels/cm]
>>pixels/inch [pixels/inch]
>Modus [Mode]
>>Grijswaarden [Grayscale]
>>RGB-kleur[RGB Color]
>>CMYK-kleur[CMYK Color]
>>Lab-kleur[Lab Color]
>Bitdiepte [Bit Depth]
>>8 bits [8 bit]
>>16 bits [16 bit]
>Kleurprofiel [Color Profile]
>>sRGB IEC61966-2.1 [sRGB IEC61966-2.1]
>>Adobe RGB (1998) [Adobe RGB (1998)]
>>Apple RGB [Apple RGB]
>>ProPhoto RGB [ProPhoto RGB]
>>ColorMatch RGB [ColorMatch RGB]
>>Brede RGB-kleuromvang [Wide Gamut RGB]
>>Tijdelijk RGB [Working RGB]
>Alle lagen samenvoegen [Flatten All Layers]
>Miniaturen [Thumbnails]
>Plaatsen [Place]
>>eerst opzij [across first]
>>eerst naar beneden [down first]
>Kolommen [Columns]
>Rijen [Rows]
>Roteren voor beste pasvorm [Rotate For Best Fit]
>Automatische spatiëring gebruiken [Use Auto-Spacing]
>Verticaal [Vertical]
>Horizontaal [Horizontal]
>Bestandsnaam als bijschrift gebruiken [Use Filename as Caption]
>Lettertype [Font]
>> (afhankelijk van welke geïnstalleerd zijn)
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Afbeelding passend [Fit Image]

Afbeelding-passend

>Afbeelding passend [Fit Image]
>Beperken binnen [Constrain Within]
>Breedte [Width]
>Hoogte [Height]
>Niet vergroten [Don’t Enlarge]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Lenscorrectie [Lens Correction]

lenscorrectie-groot

>Lenscorrectie [Lens Correction]
>Bronbestanden [Source Files]
>Kies bestanden voor lenscorrectie in batch [Choose files for batch lens correction]
>Gebruiken [Use]
>>Bestanden [Files]
>>Map [File]
>Doelmap [Destination Folder]
>Bestandstype [File Type]
>>PSD [PSD]
>>JPG [JPG]
>>PNG [PNG]
>>TIFF [TIFF]
>Kiezen [Choose]
>Lenscorrectieprofiel [Lens Correction Profile]
>Afstemmen op beste profiel [Match Best Profile]
>Kiezen [Choose]
>Correctieopties [Correction Options]
>Geometrische vervorming [Geometric Distortion]
>Kleurafwijking [Chromatic Aberration]
>Vignet [Vignette]
>Afbeelding automatisch schalen [Auto Scale Image]
>Rand [Edge]
>>Transparantie [Transparency]
>>Randextensie [Edge Extension]
>>Zwarte kleur [Black Color]
>>Witte kleur [White Color]
>Bladeren [Browse]
>Verwijderen [Remove]
>Geopende bestanden toevoegen [Add Open Files]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Afbeeldingen Verenigen [Photomerge]

photomerge

>Photomerge [Photomerge]
>Lay-out [Layout]
>Automatisch [Auto]
>Perspectief [Perspective]
>Cilindrisch [Cylindrical]
>Bolvormig [Spherical]
>Collage [Collage]
>Positie wijzigen [Reposition]
>Bronbestanden [Source Files]
>Gebruiken [Use]
>>Bestanden [Files]
>>Map [File]
>Afbeeldingen samenvoegen [Blend Images Together]
>Vignet verwijderen [Vignette Removal]
>Correctie geometrische vervorming [Geometric Distortion Correction]
>Bladeren [Browse]
>Verwijderen [Remove]
>Geopende bestanden toevoegen [Add Open Files]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

Tip: Blijven er transparante randen over bij het maken van een panorama, probeer dan het volgende. Klik op de minituur [Thumb] van de laag [Layer] in het Lagenvenster [Layer Panel] + Ctrl om de afbeelding te selecteren. In de Menubalk [Menu Bar] Selecteren [Select] >Bewerken [Modify] > Slinken [Contract] en vul in: 15 pixels > OK [OK]. Vervolgens in de Menubalk [Menu Bar] Selecteren [Select] > Selectie omkeren [Inverse]. In de Menubalk [Menu Bar] > Bewerken [Edit] > Vullen [Fill] > kies Inhoud behouden [Content Aware] > OK [OK]. Rest van de afbeelding kun je nu opschonen of verfraaien met retoucheergereedschappen.

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Samenvoegen tot HDR [Merg to HDR]

samenvoegen-hdr-groot

>Samenvoegen tot HDR Pro [Merg to HDR Pro]
>Bronbestanden [Source Files]
>Kies twee of meer bestanden uit een set belichtingen om samen te voegen en een High Dynamic Range 9HDR)-afbeelding te maken. [Choose two or more files from a set of exposures to merge and create a High Dynamic Range image.
>Gebruiken [Use]
>>Bestanden [Files]
>>Map [FIle]
>Bladeren [Browse]
>Verwijderen [Remove]
>Geopende bestanden toevoegen [Add Open Files]
>Proberen om bronafbeeldingen automatisch uit te lijnen [Attempt to Automatically Align Source Images]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Voorwaardelijke moduswijziging [Conditional Mode Change]

moduswijziging

>Voorwaardelijke moduswijziging [Conditional Mode Change]
>Bitmap [Bitmap]
>Grijswaarden [Grayscale]
>Duotoon [Duotone]
>Geindexeerde kleur [Indexed Color]
>RGB-kleur [RGB Color]
>CMYK-kleur [CMYK Color]
>Lab-kleur [Lab Color]
>Multikanaal [Multichannel]
>Alle [All]
>Geen [None]
>Doelmodus [Target Mode]
>Modus [Mode]
>>Bitmap [Bitmap]
>>Grijswaarden [Grayscale]
>>Duotoon [Duotone]
>>Geindexeerde kleur [Indexed Color]
>>RGB-kleur [RGB Color]
>>CMYK-kleur [CMYK Color]
>>Lab-kleur [Lab Color]
>>Multikanaal [Multichannel]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Scripts [Scripts]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Afbeeldingsprocessor [Image Processor]

afbeeldingsprocessor-groot

>Afbeeldingsprocessor [Image Processor]
>Selecteer de afbeeldingen die u wilt verwerken [Select the images to process]
>Geopende afbeeldingen gebruiken [Use Open Images]
>Inclusief alle submappen [Include All sub-folders
>Selecteer map [Select Folder]
>Er zijn geen afbeeldingen geselecteerd [No images have been selected]
>Eerste afbeelding openen om instellingen toe te passen [Open first image to apply settings]
>Selecteer een locatie voor het opslaan van verwerkte afbeeldingen [Select location to save processed images]
>Opslaan op dezelfde locatie Mappenstructuur behouden [Keep folder-structure]
>Selecteer map [Select Folder]
>Er is geen map geselecteerd [No folder has been selected]
>Bestandtype [File Type]
>Opslaan als JPEG [Save as JPEG]
>Passend maken [Resize to fit]
>Kwaliteit [Quality]
>Profiel omzetten in sRGB [Convert Profile to sRGB]
>Opslaan als PSD [Save as PSD]
>Passend maken [Resize to fit]
>Compatibiliteit maximaliseren [Maximize Compatibility]
>Opslaan als TIFF [Save as TIFF]
>Passend maken[Resize to fit]
>LZW-compressie [LZW Compression]
>Voorkeuren [Preferences]
>Handeling uitvoeren [Run Action]
>Copyrightinfo [Copyright Info]
>ICC-profiel openen [Include ICC Profile
>Uitvoeren [Run]
>Annuleren [Cancel]
>Laden[Load]
>Opslaan [Save]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Alle lege lagen verwijderen [Delete All Empty Layers]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Alle laageffecten samenvoegen [Flatten All Layer Effect]

Tip: In plaats van alle lagen samen te voegen [Flatten All Layers] of te verenigen [Merge Layers] bij de toepassing van filters of vervormingen, kun je deze beter omzetten in Slimme objecten [Smart Objects]. Rechtsklik op laag in het deelvenster Lagen [Layers Panel] en kiezen in het uitrolmenu voor Omzetten in slim object [Convert to Smart Object]. Op die manier kun je teruggaan en wijzigingen aanbrengen als dat nodig is.
Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Alle maskers samenvoegen [Flatten All Masks]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Laagsamenstellingen naar bestanden [Layers Comps to File]

laagsamenstelling-naar-bestanden

>Laagsamenstellingen naar bestanden [Layers Comps to File]
>Doel [Destination]
>Bladeren [Browse]
>Voorvoegsel bestandsnaam [File Name Prefix]
>Alleen geselecteerde laagsamenstellingen [Selected Layer Comps Only]
>Bestandstype [File Type]
>JPEG [JPEG]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>JPEG Opties [JPEG OPtions]
>>Kwaliteit [Quality]
>BMP [BMP]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>BMP-opties [BMP Options]
>>>Diepte [Depth]
>>>16 bits [16bit]
>>>24 bits [24bit]
>>>32 bits/kanaal [32bit]
>PDF [PDF]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>PDF-opties [PDF Options]
>>Codering [Encoding]
>>>ZIP [ZIP]
>>>JPEG [JPEG]
>>Kwaliteit [Quality]
>PSD [PSD]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>PSD-opties [PSD Options]
>>Compatibiliteits maximaliseren [Maximize Compatibility]
>Targa [Targa]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>Targa-opties [Targa Options]
>>>Diepte [Depth]
>>>16 bits [16bit]
>>>24 bits [24bit]
>>>32 bits/kanaal [32bit]
>TIFF [TIFF]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>TIFF-opties [TIFF Options]
>>Afbeeldingscompressie [Image Compression]
>>>Geen [None]
>>>LZW [LZW]
>>>ZIPP [ZIPP]
>>>JPEG [JPEG]
>>>Kwaliteit [Quality]
>PNG-8 [PNG-8]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>Opties PNG-8 [PNG-8 Options]
>>Transparantie [Transparency]
>>Interliniëring [Interlaced]
>PNG-24 [PNG-24]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>Opties PNG-24 [Options PNG-24]
>>Transparantie [Transparency]
>>Interliniëring [Interlaced]
>Uitvoeren [Run]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Laagsamenstellingen naar PDF [Layers Comps to PDF]

laagsamenstellingen-naar-PDF

>Laagsamenstellingen naar PDF [Layers Comps to PDF]
>Doel [Destination]
>Bladeren [Browse]
>Alleen geselecteerde laagsamenstellingen [Selected Layer Comps Only]
>Opties voor diavoorstelling [Slideshow Options]
>Vooruit na iedere [Advance Every]
>seconden [Seconds]
>Lus na laatste pagina [Loop after last page]
>Uitvoeren [Run]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Lagen exporteren naar bestanden [Export Layers to Files]

Lagen-exporteren

>Lagen exporteren naar bestanden [Export Layers To Files]
>Doel [Destination]
>Bladeren [Browse]
>Voorvoegsel bestandsnaam [File Name Prefix]
>Alleen zichtbare lagen[Visible Layers Only]
>Bestandstype [File Type]
>JPEG [JPEG]
>>Inclusie ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>JPEG Opties [JPEG OPtions]
>>Kwaliteit [Quality]
>BMP [BMP]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>BMP-opties [BMP Options]
>>>Diepte [Depth]
>>>16 bits [16bit]
>>>24 bits [24bit]
>>>32 bits/kanaal [32bit]
>PDF [PDF]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>PDF-opties [Pdf Options]
>>Codering [Encoding]
>>>ZIP [ZIP]
>>>JPEG [JPEG]
>>Kwaliteit [Quality]
>PSD [PSD]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>PSD-opties [PSD Options]
>>Compatibiliteits maximaliseren [Maximize Compatibility]
>Targa [Targa]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>Targa-opties [Targa Options]
>>>Diepte [Depth]
>>>16 bits [16bit]
>>>24 bits [24bit]
>>>32 bits/kanaal [32bit]
>TIFF [TIFF]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>TIFF-opties [TIFF Options]
>>Afbeeldingscompressie [Image Compression]
>>>Geen [None]
>>>LZW [LZW]
>>>ZIP [ZIP]
>>>JPEG [JPEG]
>>>Kwaliteit [Quality]
>PNG-8 [PNG-8]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>Opties PNG-8 [PNG-8 Options]
>>Transparantie [Transparency]
>>Interliniëring [Interlaced]
>>Lagen verkleinen [Trim Layers]
>PNG-24 [PNG-24]
>>Inclusief ICC Profiel [Include ICC Profile]
>>Opties PNG-24 [Options PNG-24]
>>Transparantie [Transparency]
>>Interliniëring [Interlaced]
>>Lagen verkleinen [Trim Layers]
>Uitvoeren [Run]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Scripts Events Manager [Scripts Events Manager]

script-event-manager-groot

>Script Events Manager [Script Events Manager]
>Gebeurtenissen inschakelen om scripts/handelingen uit te voeren: [Enable Events to Run Scripts/Actions:]
>>geen aan gebeurtenissen gekoppelde scripts/handelingen [no scripts/actions associated with events]
>Photoshop-gebeurtenis: [Photoshop Event:]
>>Toepassing starten [Start Application]
>>Nieuw document [New Document]
>>Document openen [Open Document]
>>Document opslaan starten [Start Save Document]
>>Document opslaan[Save Document]
>>Document sluiten [Close Document]
>>Document afdrukken [Print Document]
>>Document exporteren [Export Document]
>>Alles [Everything]
>>Een gebeurtenis toevoegen [Add an Event]
>Script [Script]
>>Clear Listener [Clear Listener]
>>Camerafabrikant weergeven [Display Camera Maker]
>>Openen als laag [Open As Layer]
>>Vergroten/verkleinen [Resize]
>>Extra JPEG opslaan [Save Extra JPEG]
>>Bestandsinfo bijwerken [Update File Info]
>>Waarschuwen in geval van RGB [Warn if RGB]
>>Welkom [Welcome]
>>Bladeren [Browse]
>Handeling [Action]
>>Standaard Handeling [Default Action]
>Gereed [Done]
>Verwijderen [Remove]
>Alles verwijderen [Remove All]
>Toevoegen [Add]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Bestanden laden naar stapel [Load Files into Stack]

lagen-laden

>Lagen laden [Load Layers]
>Bronbestanden [Source Files]
>Kies twee of meer bestanden om in een afbeeldingsstapel te laden. [Choose two or more files to load into an image stack.]
>Gebruiken: [Use:]
>Bestanden [Files]
>Map [File]
Bladeren [Browse]
>Verwijderen [Remove]
>Geopende bestanden toevoegen [Add Open Files]
>Proberen om bronafbeeldingen automatisch uit te lijnen [Attempt to Automatically Align Source Images]
>Slim object maken nadat lagen zijn geladen [Create Smart Object after Loading Layers]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Meerdere DICOM-bestanden laden [Load Multiple DICOM Files]

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Statistieken [Statistics]

afbeeldingsstatistieken.groot

>Afbeeldingsstatistieken [Image Statistics]
>>Stapelmodus kiezen [Choose Stack Mode]
>>Gemiddeld [Mean]
>>Optelling[Summation]
>>Minimaal [Minimum]
>>Maximaal [Maximum]
>>Mediaan [Median]
>>Variantie [Variance]
>>Standaardafwijking [Standard Deviation]
>>Asymmetrisch [Skewness]
>>Welving [Kurtosis]
>>Bereik [Range]
>>Entropie [Entropy]
>Bronbestanden [Source Files]
>Kies twee of meer bestanden om de statistische bewerking op uit te rekenen [Choose two or more files to compute the statistics operation on]
>Gebruiken [Use]
>>Bestanden [Files]
>>Map [File]
>Proberen om bronafbeeldingen automatisch uit te lijnen [Attempt to Automatically Align Source Images]
>Bladeren [Browse]
>Verwijderen [Remove]
>Geopende bestanden toevoegen [Add Open Files]
>OK [OK]
>Annuleren [Cancel

Bestand [File] > Scripts [Scripts] > Bladeren [Browse]
Bestand [File] > Bestandsinfo Sneltoets Alt+Shift+Ctrl+I [File Info]
Bestand [File] > Afdrukken Sneltoets Ctrl+P [Print]

Tip: Om de oorspronkelijke instellingen voor het Afdrukken [Print] terug te zetten, houdt de Spatiebalk [Spacebar] ingedrukt als je kiest voor Bestand [File] > Afdrukken [Print].

Bestand [File] > Eén exemplaar afdrukken Sneltoets Alt+Shift+Ctrl+P [Print One Copy]
Bestand [File] > Afsluiten) Sneltoets Q [Exit]

 

Vertaalde tips o.a.:

2-Minute Design
http://photoshoptrainingchannel.com/
http://www.creativebloq.com/photo-editing/photoshop-tips-and-fixes-612316
http://digital-photography-school.com/tips
http://www.throughstrangelenses.com/
http://www.everydayhdr.com/
http://www.phlearn.com/
http://www.tut-tube.com
http://www.davemorrowphotography.com/
http://www.shutterevolve.com/

error: Content is protected !!