Volendam Long Exposure

Photoshop Tip van de dag: aanpassingslaag en uitknipmasker

Photoshop “leest” de lagen in het Lagenvenster [Layer Panel] van boven naar beneden. Iedere aanpassing die je doet met een Aanpassingslaag [Adjustments Layer] wordt automatisch doorgevoerd op alle lagen daaronder, tenzij je een Uitknipmasker [Clipping Mask] maakt. Een Uitknipmasker zorgt ervoor dat de aanpassingslaag alleen betrekking heeft op de afbeeldingslaag er direct onder.

 

Vorige Tip

 

error: Content is protected !!