Volendam Long Exposure

Photoshop Tip van de dag: sneltoetsen Overvloeimodi

In de overvloeimodi [Blending Modes] in het Lagenvenster [layers Panel] kun je gebruik maken van sneltoetsen. Je kunt uiteraard alleen de combinaties leren van modi die je het meest gebruikt.

Normaal  [Normal] = Shift + Alt  + N
Verspreiden [Dissolve] = Shift + Alt +  I
Donkerder  [Darken] = Shift + Alt + K
Vermenigvuldigen [Multiply] = Shift + Alt + M
Kleur doordrukken [Color Burn] = Shift + Alt + B
Lineair doordrukken [Linear] = Shift + Alt + A
Lichter  [Lighten] =  Shift + Alt + G
Bleken [Screen] =Shift + Alt + S
Kleur tegenhouden= [Color Dodge] =Shift + Alt + D
Lineair tegenhouden (toevoegen)= [Linear Dodge (Add)] =Shift + Alt + W
Bedekken  [Overlay] =Shift + Alt + O
Zwak licht  [Soft Light] =Shift + Alt + F
Fel licht [Hard Light] =Shift + Alt + H
Intens licht  [Vivid Light] =Shift + Alt + V
Lineair licht [Linear Light] =Shift + Alt + J
Puntlicht [Pin Light] =Shift + Alt + Z
Harde mix  [Hard Mix] =Shift + Alt + L
Verschil Difference] =Shift + Alt + E
Uitsluiting  [Exclusion] =Shift + Alt + X
Kleurtoon  [Hue] = Shift + Alt + U
Verzadiging  [Saturation] = Shift + Alt + T
Kleur  [Color] = Shift + Alt + C
Lichtsterkte  [Luminosity] = Shift + Alt + Y

Vorige Tip:

error: Content is protected !!