Volendam Long Exposure

Photoshop Tip van de dag: venster opnemen in persoonlijke werkruimte

Als je het Eigenschappen venster standaard wilt opnemen in je persoonlijke werkruimte moet dat venster eerst geopend worden. Dat kan door een Aanpassingslaag te maken (zie vorige tip) of door in het Menu te gaan naar Venster > Eigenschappen. Sleep het venster met ingedrukte linkermuisknop naar de plek waar je het standaard wilt hebben, wacht tot je een blauwe lijn ziet, en laat dan los

venster verplaatsen

Ga nu in het Menu naar Venster > Werkruimte > Nieuwe werkruimte en sla deze op met een herkenbare naam.  De persoonlijke werkruimte is rechts boven in de werkruimte aan te roepen

werkruimte

Vorige Tip:

Bewaren

Bewaren

error: Content is protected !!