Volendam Long Exposure

Photoshop Tip van de dag: contactblad maken

Vanuit het Menu > Bestand > Automatisch > Contactblad II [Contactsheet]  kun je een contactblad maken van te selecteren bestanden, een Map of zoals in het voorbeeld van geopende documenten

Contactblad

Vorige Tip:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

error: Content is protected !!