Volendam Long Exposure

Photoshop Tip van de dag: aanpassingslaag met eigen- schappenvenster

Als je een Aanpassingslaag [Adjustments Layer] aanmaakt opent tegelijkertijd een Eigenschappen Venster [Properties Window] dat bij de Aanpassingslaag [Adjustment Layer] hoort waarbij je diverse opties hebt om aanpassingen te doen
In het Menu > Venster > Aanpassingen [Window Adjustments] of het 4e icoon van het Lagenvenster

Aanpassingen eigenschappen

Het is heel handig om het Eigenschappen Venster standaard in je persoonlijke  werkruimte op te nemen. Hoe dat moet zie je in de volgende tip.

Vorige Tip:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

error: Content is protected !!