Volendam Long Exposure

Photoshop Tip van de dag: handeling eenmalig aanpassen

Als je desbetreffend venstertje aanklikt in het Handelingen [Actions] venster, worden alle dialoogvensters getoond tijdens het afspelen van de Handeling. Je kunt dan eenmalig een andere instelling meegeven. Als je het venstertje weer aanklikt staat het afspelen op normaal.

dialoogvensters handeling

Vorige Tip:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

error: Content is protected !!