Volendam Long Exposure

Photoshop Tip van de dag: laag markeren

In Photoshop CC2017 is het mogelijk om de actieve laag een blauwe kleur te geven, zodat makkelijker opvalt welke laag is geselecteerd.
Menu > Bewerken > Voorkeuren > tabblad Interface > kiezen markeringskleur

Laag markeren

Vorige tip:

error: Content is protected !!