Volendam Long Exposure

Photoshop Menu > Venster [Window]

Op deze pagina komt tevens een lijst met tips en trucs, die regelmatig zal worden aangevuld. De lijst van de laatste versie van Photoshop (zie menu op deze website) wordt steeds geupdated.

Om niet de hele pagina door te hoeven zoeken naar een term, klik je in de browser (de tool waarmee je internet op gaat, zoals Firefox, Internet Explorer, Google Chrome) op Ctrl + F. Er opent zich dan een zoekbalkje waarin je de term kunt typen die je zoekt. Druk op Enter en/of volgende en binnen deze webpagina wordt dan die term gevonden.

Venster: [Window]

Tip: Om een Venster [Window] te verplaatsen op het canvas (de werkomgeving van Photoshop) houd je de bovenste rand van het Venster [Window] met ingedrukte linker muisknop vast en kun je het venster verslepen naar iedere gewenste locatie op het canvas.

Venster [Window] > Ordenen [Arrange]

Tip Vanaf CS6 en nieuwer, kun je via de menubalk Venster [Window] > Ordenen [Arrange] > Nieuw venster voor … [New Window for….] hetzelfde document (met dezelfde naam) openen in 2 verschillende vensters. Je kunt dan via Venster [Window] > Ordenen [Arrange] > 2-maal verticaal [2-up Vertical] of 2-maal horizontaal [2-up Horizontal], de 2 vensters naast elkaar, dan wel onder elkaar openen. Dit is erg handig wanneer je wilt werken in een extreem zoom-niveau, en tegelijkertijd ook de volledige afbeelding wilt zien als je je aanpassingen maakt. Alle wijzigingen die je in het ene venster maakt zal direct worden toegepast op de tweede.

Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Alles boven elkaar [Tile All Vertically]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Alles naast elkaar [Tile All Horizontally]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > 2-maal horizontaal [2-up Horizontal]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > 2-maal verticaal [2-up Vertical]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > 3-maal horizontaal [3-up Horizontal]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > 3-maal verticaal [3-up Vertical]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > 3 -maal gestapeld [3-up Stacked]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > 4-maal [4-up]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > 6 maal [6-up]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Alles tot tabbladen samenvoegen [Consolidate All to Tabs]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Trapsgewijs [Cascade]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Naast Elkaar [Tile]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Zweven in venster [Float in Window]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Alles zweven in vensters [Float All in Windows]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Zoomen afstemmen [Match Zoom]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Locatie afstemmen [Match Location]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Rotatie afstemmen [Match Rotation]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Alles afstemmen [Match All]
Venster [Window] >Ordenen [Arrange] > Nieuw venster voor… [New Window for….]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace]

Tip:  Als je een persoonlijke nieuwe werkruimte opslaat, kun je daarin ook persoonlijke sneltoetsen en menu’s opslaan.

Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > Essentiële elementen (standaardinstelling) [Essentials (Default) ]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > Nieuwe functies [What’s New]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > 3D [3D]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > Beweging [Motion]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > Fotografie [Photography]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > Typografie [Typography]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > Nieuwe werkruimte [New Workspace]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > Werkruimte verwijderen [Delete Workspace]
Venster [Window] > Werkruimte [Workspace] > Sneltoetsen en menu’s [Keyboard Shortcuts & Menus]

sneltoetsen-groot

>Sneltoetsen en menu’s [Keyboard Shortcuts and Menus]
>Sneltoetsen [Keyboard Shortcuts]
>Set [Set]
>Sneltoetsen voor [Shortcuts for]
>Verouderde sneltoetsen voor kanalen gebruiken [Use Legacy Channel shortcuts]
>Opdrachttoepassingsmenu [Application Menu Command]
>Sneltoets [Shortcut]
>Accepteren [Accept]
>Ongedaan maken [Undo]
>Standaard gebruiken [Use Default]
>Sneltoets toevoegen [Add Shortcut]
>Sneltoets verwijderen [Delete Shortcut]
>Samenvatten [Summarize]
>Sneltoets bewerken: [To edit keyboard shortcuts]
>1)Klik op de knop Nieuwe set om een kopie van de geselecteerde set te maken of selecteer een set om te wijzigen. [1) Click on the New Set button to create a copy of the selected set, or select a set to modify.]
>2) Klik op de kolom Sneltoets voor een opdracht of druk op de sneltoets op het toetsenbord om toe te wijzen. [2) Click in the “Shortcut’column for a command and press the keyboard shortcut to assign.]
>3)Sla de set op wanneer u klaar bent met bewerken om alle wijzigingen op te slaan. [3) Save the set when you are done editing to save all changes.]
>OK [OK]
>Annuleren [Reset]

menu-groot

>Sneltoetsen en menu’s [Keyboard Shortcuts and Menus]
>Menu’s [Menus]
>Set [Set]
>Menu voor [Menu for]
>Opdrachttoepassingsmenu [Application Menu Command]
>Zichtbaarheid [Visibility]
>Kleur [Color]
>Verborgen menu opdrachten: [Hidden Menu Items:]
>1) Klik op de knop Zichtbaarheid om menuopdrachten te verbergen. [1)To hide menu items, click on the Visibility button.]
>2) Onder aan menu’s met verborgen opdrachten ziet u de opdracht Alle menu opdrachten tonen. [2) Show All Menu Items will be appended to the bottom of a menu that contains hidden items.]
>3) Klik op Alle menuopdrachten tonen of houd Ctrl ingedrukt en klik op het menu om de verborgen menuopdrachten tijdelijk weer te geven. [3) To temporally see hidden menu items, click on Show All Menu Items or Ctrl+ click on the menu.]
>Kleur toewijzen aan menuopdrachten: [Color Menu Items:]
>1) Klik in de kolom Kleur om kleur aan een menuopdracht toete voegen. [1) To add color to a menu item, click in the Color column.]
>2) Als u menukleuren wilt uitschakelen, gaat u naar het venster Algemene voorkeuren en schakelt u Menukleuren tonen uit. [2)To turn off menu colors, go to the General Preference panel and uncheck Show Menu Colors.]
>OK [OK]
>Annuleren [Reset]

Venster [Window] > Extensies [Extension]
Venster [Window] > 3D [3D]
Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments]  (vensters aan rechterkant bij panelen)

venster-aanpassingen-744x445

Parameter automatisch selecteren [Auto Select Parameter]
Helderheid/Contrast [Brightness/Contrast]
Niveaus [Levels]
Belichting [Exposure]
Levendigheid [Vibrance]
Kleurtoon/verzadiging [Hue/Saturation]
Kleurbalans [Color Balance]
Zwart-wit [Black & White]
Fotofilter {PhotoFilter]
Kanaalmixer [Channel Mixer]
Omkeren [Invert]
Waarden beperken [Postrize]
Drempel [Threshold]
Verloop toewijzen [Gradient Map]
Selectieve kleur [Selective Color]
Kleur opzoeken [Color Lookup]
Standaard masker toevoegen [Add Mask by Default]
Bijsnijden naar laag [Clip to Layer]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

Tip:  Als je een Aanpassingslaag [Adjustments Layer] aanmaakt opent tegelijkertijd een Eigenschappen Venster [Properties Window] dat bij de Aanpassingslaag [Adjustment Layer] hoort waarbij je diverse opties hebt om aanpassingen te doen
Venster Aanpassingen [Window Adjustments]

TipAls je eenzelfde aanpassing of effect wilt doen op meerdere lagen in het Lagenvenster [Layers Panel]Sneltoets Shift+Ctrl+Alt+E maakt een enkele nieuwe laag van alle actieve lagen eronder en bewaart die. Je kunt nu de Aanpassingslaag [Adjustment Layer] kiezen uit het Aanpassing venster [Adjustments Window] of door te klikken op het 4e icoon in het Lagen venster [Layers Panel] of je kunt een Lagenstijl [Layer Style] toevoegen door te dubbelklikken op de miniatuur van je afbeelding in het Lagenvenster [Layers Panel].

Tip:  Er is geen aanpassingslaag [Adjustment Layer] voor de Schaduwen/hooglichten [Shadows / Highlights] in het Lagenvenster [Layers Panel] 4e icoon of in het Aanpassingen Venster [Adjustment Window] dat je kunt vinden onder Window [Venster] > Aanpassingen [Adjustments]. Om dit toch toe te kunnen passen op een niet-destructieve laag [Non-destructive Layer] kun je de Laag [Layer] eerst omzetten naar een slim object [Smart Object] door met de rechtermuisknop op de naam van de laag te klikken en in het uitrolmenu te kiezen voor Omzetten naar slim object [Convert to Smart Object]. Maak vervolgens de aanpassing via Afbeelding [Image] > Aanpassing [Adjustment] >Schaduwen/hooglichten [Shadows/Highlights]

Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Helderheid/contrast [Brightness/Contrast]

eingenschappen-helderheid_contrast-744x297

Eigenschappen Helderheid/contrast  [Properties Brightness/Contrast]
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Helderheid/contrast
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Helderheid/contrast opnieuw instellen [Reset Brightness/Contrast]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Automatisch [Auto]
>Helderheid [Brightness]
>Contrast [Contrast]
>Verouderde functie gebruiken [Use Legacy]

>Venstermenu Masker Helderheid/contrast [Window Menu Brightness/Contrast]
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

 

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Refine Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]

>>Kleurbereik

select_kleurbereik1-744x501
Kleurbereik [Color Range]
Selecteren [Select]
>Kleurmonsters [Sampled Colors]
>Rode tinten [Reds]
>Gele tinten [Yellow]
>Groene tinten [Greens]
>Cyaan tinten [Cyans]
>Blauwe tinten [Blues]
>Magenta tinten [Magentas]
>Hooglichten [Highlights]
>Middentonen [Midtones]
>Schaduwen [Shadows]
>Huidskleuren [Skin Tones]
>Buiten kleuromvang [Out of Gamut]
Gezichten detecteren [Detect Faces]
Gelokaliseerde kleurclusters [Localized Color Clusters]
Overeenkomst [Fuzziness]
Bereik [Range]
Selectie [Selection]
Afbeelding [Image]
Selectievoorvertoning [Selection Preview]
>Geen [None]
>Grijswaarden [Grayscale]
>Zwarte rand [Black Matte]
>Witte rand [White Matte]
>Snelmasker [Quick Mask]
OK [OK]
Herstellen [Reset]
Laden [Load]
Opslaan [Save]
Omkeren [Invert]

Iconen:
Pipet [Eyedropper Tool]
Toevoegen aan kleurmonster [Add to Sample]
Weghalen uit kleurmonster [Substract from Sample]

>>Omkeren

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Niveaus [Levels]

eigenschappen_niveaust-744x308

Eigenschappen Niveaus
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Niveaus
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Voorinstelling niveaus opslaan
>>Voorinstelling niveaus laden
>>Huidige voorinstelling verwijderen
>>Automatische opties
>>Kleurverlies tonen voor zwart-witte punten
>>Niveaus herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten
>Voorinstelling
>>Standaard
>>Donkerder
>>Meer contrast 1
>>Meer contrast 2
>>Meer contrast 3
>>Lichtere schaduwenLichter
>>Helderdere middentonen
>>Donkerdere middentonen
>>Aangepast [Custom]
>RGB
>>RGB
>>Rood
>>Groen
>>Blauw
>Automatisch
>Uitvoerniveau

>Venstermenu Masker Niveaus
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties
> Masker toevoegen aan selectie
> Masker aftrekken van selectie
> Doorsnede maken van masker met selectie
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker
>Dichtheid
>Doezelaar
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]

>>Kleurbereik

select_kleurbereik1-744x501
Kleurbereik [Color Range]
Selecteren [Select]
>Kleurmonsters [Sampled Colors]
>Rode tinten [Reds]
>Gele tinten [Yellow]
>Groene tinten [Greens]
>Cyaan tinten [Cyans]
>Blauwe tinten [Blues]
>Magenta tinten [Magentas]
>Hooglichten [Highlights]
>Middentonen [Midtones]
>Schaduwen [Shadows]
>Huidskleuren [Skin Tones]
>Buiten kleuromvang [Out of Gamut]
Gezichten detecteren [Detect Faces]
Gelokaliseerde kleurclusters [Localized Color Clusters]
Overeenkomst [Fuzziness]
Bereik [Range]
Selectie [Selection]
Afbeelding [Image]
Selectievoorvertoning [Selection Preview]
>Geen [None]
>Grijswaarden [Grayscale]
>Zwarte rand [Black Matte]
>Witte rand [White Matte]
>Snelmasker [Quick Mask]
OK [OK]
Herstellen [Reset]
Laden [Load]
Opslaan [Save]
Omkeren [Invert]

Iconen:
Pipet [Eyedropper Tool]
Toevoegen aan kleurmonster [Add to Sample]
Weghalen uit kleurmonster [Substract from Sample]

>>Omkeren

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Curven [Curves]

eigenschappen-helderheid_curven-744x287

Eigenschappen Curven
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Curven: [Panel Menu Curves:]
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Gericht aanpassingsgereedschap automatisch selecteren [Auto-Select Targeted Adjustment Tool]
>>Voorinstelling curven opslaan [Save Curves Preset]
>>Voorinstelling curven laden [Load Curves Preset]
>>Huidige voorinstelling verwijderen [Delete Current Preset]
>>Opties voor curvenweergave [Curves Dispal Options]
>>>Opties voor curvenweergave [Curves Dispal Options]
>>>>Opties [Options]
>>>>Mate tonen [Show Amount of ]
>>>>>Licht [Light]
>>>>>Pigment/inkt [Pigment/Ink]
>>>>Tonen [Show]
>>>>>Kanaalbedekkingen [Channel Overlays]
>>>>>Histogram [Histogram]
>>>>>Basislijn [Baseline]
>>>>>Doorsnedelijn [Intersection Line]
>>>>[OK] [OK]
>>>>Annuleren [Cancel]
>>Kleurversies tonen voor zwart-witte punten [Show Clipping for Black/White Points]
>>>Opties voor automatische kleurcorrectie
>>>>Algoritmen
>>>>>Monochromatisch contrast verbeteren
>>>>>Contrast per kanaal benadrukken
>>>>>Donkere & lichte kleren zoeken
>>>Helderheid en contrast verbeteren
>>>>Neutrale middentonen magnetisch
>>>>Doelkleuren en kleuverlies
>>>>>Schaduwen
>>>>>Middentonen
>>>>>Hooglichten
>>>>>Uitknippen
>>>>Opslaan als standaardinstellingen
>>>>OK [OK]
>>>>Annuleren [Cancel]
>>Automatische opties [Auto Options]
>>Curven herstellen [Reset Curves]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Voorinstelling [Preset]
>>Standaard
>>Kleurennegatief (RGB)
>>Gekruist ontwikkelen (RGB)
>>Donkerder (RGB)
>>Contrast verhogen (RGB)
>>Lichter (RGB)
>>Lineair contrast (RGB)
>>Standaardcontrast (RGB)
>>Negatief (RGB)
>>Sterk contrast (RGB)
>>Aangepast [CUstom]
>RGB
>>RGB
>>Rood
>>Groen
>>Blauw
>Invoer [Input]
>Uitvoer [Output]
>>>Annuleren
>Automatische opties [Auto Options]
>Curven herstellen [Reset Curves]
>Sluiten [Close]
>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
Voorinstelling [Preset]
>Standaard
>Kleurennegatief (RGB)
>Gekruist ontwikkelen (RGB)
>Donkerder (RGB)
>Contrast verhogen (RGB)
>Lichter (RGB)
>Lineair contrast (RGB)
>Standaardcontrast (RGB)
>Negatief (RGB)
>Sterk contrast (RGB)
>Aangepast [Custom]
RGB
>RGB
>Rood
>Groen
>Blauw
Invoer [Input]
Uitvoer [Output]

>Venstermenu Masker Curven
Iconen onder van links naar rechts:

Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties
> Masker toevoegen aan selectie
> Masker aftrekken van selectie
> Doorsnede maken van masker met selectie
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker
>Dichtheid
>Doezelaar
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]

>>Kleurbereik

select_kleurbereik1-744x501

Kleurbereik [Color Range]
Selecteren [Select]
>Kleurmonsters [Sampled Colors]
>Rode tinten [Reds]
>Gele tinten [Yellow]
>Groene tinten [Greens]
>Cyaan tinten [Cyans]
>Blauwe tinten [Blues]
>Magenta tinten [Magentas]
>Hooglichten [Highlights]
>Middentonen [Midtones]
>Schaduwen [Shadows]
>Huidskleuren [Skin Tones]
>Buiten kleuromvang [Out of Gamut]
Gezichten detecteren [Detect Faces]
Gelokaliseerde kleurclusters [Localized Color Clusters]
Overeenkomst [Fuzziness]
Bereik [Range]
Selectie [Selection]
Afbeelding [Image]
Selectievoorvertoning [Selection Preview]
>Geen [None]
>Grijswaarden [Grayscale]
>Zwarte rand [Black Matte]
>Witte rand [White Matte]
>Snelmasker [Quick Mask]
OK [OK]
Herstellen [Reset]
Laden [Load]
Opslaan [Save]
Omkeren [Invert]

Iconen:
Pipet [Eyedropper Tool]
Toevoegen aan kleurmonster [Add to Sample]
Weghalen uit kleurmonster [Substract from Sample]

>>Omkeren

TipAls je in het Eigenschappen Venster [Properties Window] aanpassingen hebt gemaakt in de Curven [Curves] kun je de punten snel verwijderen door ze met de linkermuisknop ingedrukt buiten het Eigenschappen Venster [Properties Window] te slepen.

TipAls je in het Eigenschappen Venster [Properties Window] sleept aan de schaduw [links] dan wel lichten [rechts] schuif en Alt indrukt, kun je de zwarten en de witten op een witte, danwel zwarte ondergrond zien.

Tip:  Met een Aanpassingslaag Curven [Adjustment Layer Curves] en Niveaus [Adjustment Layer Levels] kun je snel correcties ten aanzien van Kleurzweem [Color Cast] doorvoeren door op de knop Automatisch [Auto] te klikken en daarna eventueel te Fine tunen. Als je tegelijkertijd de Alt in toetst krijg je een venster Nieuwe aanpassingslaag [New Adjustment Layer] > Curven of respectievelijk Niveaus [Curves or Levels] met additionele opties.

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Belichting [Exposure]

eigenschappen-masker-belichting-744x316

Eigenschappen Belichting
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Belichting
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Voorinstelling belichting opslaan [Save Exposure Preset]
>>Voorinstelling belichting laden [Load Exposure Preset]
>>Huidige voorinstelling verwijderen [Delete Current Preset]
>>Belichting herstellen [Reset Exposure]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Voorinstelling [Preset]
>>Standaard [Default]
>>Min 1,0 [Minus 1,0]
>>Min 2,0 [Minus 2,0]
>>Plus 1,0 [Plus 1,0]
>>Plus 2,0 [Plus 2,0]
>>Aangepast [Custom]
>Belichting [Exposure]
>Verschuiving [Offset]
>Gammacorrectie [Gamma Correction]

>Venstermenu Masker Exposure  [Window Menu Mask Exposure]
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]

>>Kleurbereik [Color Range]

select_kleurbereik1-744x501

Kleurbereik [Color Range]

Selecteren [Select]
>Kleurmonsters [Sampled Colors]
>Rode tinten [Reds]
>Gele tinten [Yellow]
>Groene tinten [Greens]
>Cyaan tinten [Cyans]
>Blauwe tinten [Blues]
>Magenta tinten [Magentas]
>Hooglichten [Highlights]
>Middentonen [Midtones]
>Schaduwen [Shadows]
>Huidskleuren [Skin Tones]
>Buiten kleuromvang [Out of Gamut]
Gezichten detecteren [Detect Faces]
Gelokaliseerde kleurclusters [Localized Color Clusters]
Overeenkomst [Fuzziness]
Bereik [Range]
Selectie [Selection]
Afbeelding [Image]
Selectievoorvertoning [Selection Preview]
>Geen [None]
>Grijswaarden [Grayscale]
>Zwarte rand [Black Matte]
>Witte rand [White Matte]
>Snelmasker [Quick Mask]
OK [OK]
Herstellen [Reset]
Laden [Load]
Opslaan [Save]
Omkeren [Invert]

Iconen:
Pipet [Eyedropper Tool]
Toevoegen aan kleurmonster [Add to Sample]
Weghalen uit kleurmonster [Substract from Sample]

>>Omkeren [Invert]

Tip:  Om op een eenvoudige snelle manier nadruk te leggen op de ogen maak je eerst een selectie van de ogen (bijvoorbeeld met het snelle selectie gereedschap [Quick Selection Tool]). Vervolgens maak je een Aanpassingslaag Belichting [Adjustment Layer Exposure]. Dit kun je doen door middel van het Aanpassingsvenster [Adjustment Window] of door te klikken op het 4e icoon in het Lagenvenster [Layers Panel] en in het uitrolmenu te kiezen voor Belichting [Exposure]. Sleep in het Eigenschappen Venster (tabblad Belichting) [Properties Panel (tab Exposure)] het schuifje van de Belichting [Exposure] naar rechts en het Verschuiven [Offset] schuifje naar links voor meer detail/contrast. Fine-tunen kun je daarna doen met behulp van het Dekking [Opacity] schuifje bovenin het Lagenvenster [Layers Panel]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Levendigheid [Vibrance]

eigenschappen-masker-levendigheid-744x316

Eigenschappen Levendigheid
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Levendigheid
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Levendigheid herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Levendigheid
>Verzadiging

>Venstermenu Masker Niveaus
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]

>>Kleurbereik [Color Range]

select_kleurbereik1-744x501

 

>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Kleurtoon/verzadiging [Hue/Saturation]

kleurtoon-verzadiging1-744x289

Eigenschappen Kleurtoon/verzadiging
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Kleurtoon/verzadiging
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Gericht aanpassingsgereedschap automatisch selecteren
>>Voorinstelling kleurtoon/verzadiging opslaan
>>Voorinstelling kleurtoon/verzadiging laden
>>Huidige voorinstelling verwijderen
>>Kleurtoon/verzadiging herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Voorinstelling
>>Standaard
>>Cyanotypie
>>Nog meer verzadiging
>>Meer verzadiging
>>Oude stijl
>>Meer rood
>>Sepia
>>Sterke verzadiging
>>Meer geel
>>Aangepast
>Origineel
>>Rode tinten
>>Gele tinten
>>Groene tinten
>>Cyaan tinten
>>Blauwe tinten
>>Magenta tinten
>Kleurtoon
>Verzadiging
>Lichtheid
>Vullen met kleur

>Venstermenu Masker Niveaus
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1
Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Tip:   Als je aanpassingen in de schuifjes op het Eigenschappenvenster [Properties Window] van de Kleurtoon/verzadiging [Hue/Saturation] hebt gemaakt en je wilt deze terugzetten klik dan op het woord Kleurtoon [Hue] of Verzadiging [Saturation] of Lichtheid [Lightness].

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Kleurbalans [Color Balance]

eigenschappen-en-masker-kleurbalans-744x316

Eigenschappen Kleurbalans
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Kleurbalans
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Kleurbalans herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Tint
>>Schaduwen
>>Hooglichten
>>Middentonen
>Cyaan
>Magenta
>Geel
>Lichtsterkte behouden

>Venstermenu Maskers Kleurbalans
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Zwart-wit [Black & White]

eigenschappen-en-masker-zw-744x289

Eigenschappen Zwart-wit
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Zwart-wit
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Gericht aanpassingsgereedschap automatisch selecteren
>>Voorinstelling zwart-wit opslaan
>>Voorinstelling zwart-witladen
>>Huidige voorinstelling verwijderen
>>Zwart-wit herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Voorinstelling:
>>Standaard
>>Blauw folter
>>Donkerder
>>Groen filter
>>Blauw filter met hoog contrast
>>Rood filter met hoog contrast
>>Infrarood
>>Lichter
>>Maximaal zwart
>>Maximaal wit
>>Neutrale dichtheid
>>Rood filter
>>Geel filter
>Kleurtint
>Automatisch
>>Aangepast
>Rode tinten
>Gele tinten
>Groene tinten
>Cyaan tinten
>Blauwe tinten
>Magenta tinten

>Venstermenu Maskers Zwart-wit
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Fotofilter [Photo Filter]

eigenschappen-fotofilter-744x300
Eigenschappen Fotofilter
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Fotofilter
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Fotofilters herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Filter
>>Warm filter (85)
>>Warm filter (LBA)
>>Koel filter (80)
>>Koel filter (LBB)
>>Koel filter (82)
>>Rood
>>Oranje
>>Geel
>>Groen
>>Cyaan
>>Blauw
>>Violet
>>Magenta
>>Sepia
>>Dieprood
>>Diepblauw
>>Diepgroen
>>Diepgeel
>>Onderwater
>Kleur
>Dichtheid
>Lichtsterkte behouden

>Venstermenu Maskers Fotofilter
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Kanaalmixer [Channel Mixer]

eigenschappen-kanaalmixer-744x420

Eigenschappen Kanaalmixer
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Kanaalmixer
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Voorinstelling kanaalmixer opslaan
>>Voorinstelling kanaalmixer laden
>>Huidge voorinstelling verwijderen
>>Kanaalmixer herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Voorinstelling
>>Standaard
>>Zwart-wit infrarood (RGB)
>>Zwart-wit met blauw filter (RGB)
>>Zwart-wit met groen filter (RGB)
>>Zwart-wit met oranje filter (RGB)
>>Zwart-wit met rood filter (RGB)
>>Zwart-wit met geel filter (RGB)
>>Aangepast
>Uitvoerkaneel
>>Rood
<<Groen
>>BLauw
>Monochroom
>Rood
>Groen
>Blauw
>Totaal
>Constant

>Venstermenu Maskers Fotofilter
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Kleur opzoeken [Color Lookup]

aanpassing-kleuropzoeken-744x411

Eigenschappen Kleur opzoeken [Color Lookup]
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Kleur opzoeken
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>3D opzoektabelbestand
>Abstract
>Apparaatkoppeling
>Dithering

Uitrolmenu: 3D opzoektabelbestand
>>3D-opzoektabel laden [Load 3D LUT]
>>2Strip.look [2Strip.look]
>>3Strip.look [3Strip.look]
>>Bleach Bypass.look [Bleach Bypass.look]
>>Candlelight.CUBE [Candlelight.CUBE ]
>>Crisp_Warm.look [Crisp_Warm.look]
>>Crips_Winter.look[Crips_Winter.look]
>>DropBlues.3DL [DropBlues.3DL]
>>EdgyAmber.3DL [EdgyAmber.3DL]
>>FallColors.look [FallColors.look]
>>Filmstock_50.3dl [Filmstock_50.3dl]
>>FoggyNight.3DL [FoggyNight.3DL]
>>Fuji ETERNA 250D Fuji 3510 (by Adobe).cube [Fuji ETERNA 250D Fuji 3510 (by Adobe).cube]
>>Fuji ETERNA 250D Kodak 2395 (by Adobe).cube [Fuji ETERNA 250D Kodak 2395 (by Adobe).cube]
>>Fuji F125 Kodak 2393 (by Adobe).cube [Fuji F125 Kodak 2393 (by Adobe).cube]
>>Fuji F125 Kodak 2395 (by Adobe).cube [Fuji F125 Kodak 2395 (by Adobe).cube]
>>Fuji REALA 500D Kodak 2393 (by Adobe).cube [Fuji REALA 500D Kodak 2393 (by Adobe).cube]
>>FuturisticBleak.3DL [FuturisticBleak.3DL ]
>>HorrorBlue.3DL [HorrorBlue.3DL ]
>>Kodak 5205 Fuji 3510 (by Adobe).cube [Kodak 5205 Fuji 3510 (by Adobe).cube]
>>Kodak 5218 Kodak 2383 (by Adobe).cube [Kodak 5218 Kodak 2383 (by Adobe).cube]
>>Kodak 5218 Kodak 2395 (by Adobe).cube [Kodak 5218 Kodak 2395 (by Adobe).cube]
>>LateSunset.3DL [LateSunset.3DL ]
>>Moonlight.3DL [Moonlight.3DL]
>>NightFromDay.CUBE [NightFromDay.CUBE]
>>Soft_Warming.look [Soft_Warming.look]
>>TealOrangelusContrast.3DL
>>TensionGreen.3DL

Uitrolmenu:  Abstract profiel
>>Abstract profiel laden
>>Overige
>>Blacklight Poster
>>Cobalt-Carmine
>>Gold-Blue
>>Gold-Crimsom
>>Green-Red
>>Pastel 8 Hues
>>Sienna-Blue
>>Turquoise-Sepia

Uitrolmenu:  DeviceLink
>>DeviceLink-profiel laden
>>Overige
>>AnimePalette
>>ColorNegatvie
>>RedBlueYellow
>>Smokey
>>TealMagentaGold

>Venstermenu Maskers Kleur opzoeken
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Omkeren [Invert]

eigenschappen-omkeren-744x347

Eigenschappen Omkeren
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Venstermenu Omkeren
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venstermenu Maskers Omkeren
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Waarden beperken [Posterize]

eigenschappen-waarden-beperken-744x360

Eigenschappen Waarden beperken
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>>Niveaus

>Venstermenu Waarden beperken
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Waarden beperken herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venstermenu Maskers Waarden beperken
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]
Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Drempel [Threshold]

eigenschappen-drempel-744x360
Eigenschappen Drempel
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>>Drempelwaarde

>Venstermenu Waarden beperken
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Drempel herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venstermenu Maskers Drempel
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Selectieve kleur [Selective Color]

eigenschappen-selectieve-kleur-744x360

Eigenschappen Selectieve kleur
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>Voorinstelling
>>Standaard
>>Aangepast
>Kleuren
>>tinten
>>tinten
>>tinten
>>tinten
>>tinten
>>tinten
>>tinten
>>tinten
>>tinten
>Cyaan
>Magena
>Geel
>Zwart
>Relatief
>Absoluut

>Venstermenu Selectieve kleur
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Voorinstelling selectievekleur opslaan
>>Voorinstelling selectievekleur laden
>>Huidige voorinstelling verwijderen
>>Selectieve kleur herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venstermenu Maskers Selectieve kleur
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]

Venster [Window] > Aanpassingen [Adjustments] > Verloop toewijzen [Gradient Map]

eigenschappen-verloop-toewijzen-744x360

Eigenschappen Verloop toewijzen
Iconen onder van links naar rechts:
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag [This adjustment clips to the layer]
Vorige staat weergeven [Press to view previous state]
Standaard  instellingen voor aanpassingen herstellen [Reset to adjustment defaults]
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen [Toggle layer visibility]
Aanpassingslaag verwijderen [Delete this adjustment layer]

>>Dithering
>>Omkeren

>Venstermenu Verloop toewijzen
>>Parameter automatisch selecteren [Auto-Select Parameter]
>>Verloop toewijzen herstellen
>>Sluiten
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venstermenu Maskers Verloop toewijzen
Iconen onder van links naar rechts:
Selectie van masker laden [Load Selection from Mask]
Masker toepassen [Apply Mask]
Masker in/uitschakelen [Disable/Enable Mask]
Masker verwijderen [Delete Mask]

>Maskeropties [Mask Options]
> Masker toevoegen aan selectie [Add Mask to Selection]
> Masker aftrekken van selectie [Subtract Mask from Selection]
> Doorsnede maken van masker met selectie [Intersect Mask  with Selection]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Dichtheid [Density]
>Doezelaar [Feather]
>>Maskerrand [Mask Edge]

selectie-randverfijnen1

Rand verfijnen [Refine Edge]
Weergavenmodus[View Mode]
Iconen:
Zoomen Sneltoets Z [Zoom Tool]
Handje Sneltoets H [Hand Tool]
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E [Refine Radius Tool expands detection area]
Gereedschap verfijningen wissen [Delete Refine Radius Tool]
Weergeven [View]
>Geanimeerd Sneltoets M [Marching Ants]
>Overlay Sneltoets V [Overlay]
>Op zwart Sneltoets B [On Black]
>Op wit Sneltoets W [On White]
>Zwart-wit Sneltoets K [Black and White]
>Op lagen Sneltoets L [On Layers]
>Laag zichtbaar maken Sneltoets R [Reveal Layer]
Druk op F om de weergeven te doorlopen [Press F to cycle views]
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen [Press X to temporarily disable all views]
Randdetectie [Edge Detection]
Slimme straal [Smart Radius]
Straal [Radius]
Rand aanpassen [Adjust Edge]
Vloeiend [Smooth]
Doezelaar [Feather]
Contrast [Contrast]
Rand verschuiven [Shift Edge]
Uitvoer [Output]
Kleuren zuiveren [Decontaminate Colors]
Mate [Amount]
Uitvoer naar [Output To:]
>Selectie [Selection]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Nieuwe laag [New Layer]
>Nieuwe laag met laagmasker [New Layer with Layer Mask]
>Nieuw document [New Document]
>Nieuw document met laagmasker [New Document tih Layer Mask]
Instellingen onthouden [Remember Settings]
Annuleren [Cancel]
OK [OK]
>>Kleurbereik [Color Range]
>>Omkeren [Invert]
> Alinea [Paragraph]

alinea
>Venstermenu Alinea
>>Romeinse hangende interpunctie [Roman Hanging Punctuation]
>>Uitvulling [Justification]
>>Woordafbreking [Hyphenation]
>>Single-line Composer [Single-line Composer]
>>Every-line Composer [Every-line Composer]
>>Alinea herstellen [Reset Paragraph]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Woordafbreking [Hyphenation]

> Alineastijlen [Paragraph Styles]

alinea-stijlen
>Venstermenu Alineastijlen
>>Nieuwe alineastijl [New Paragraph Style]
>>Stijlopties [Style Options]
>>Naam van stijl wijzigen Rename Style]
>>Stijl dupliceren [Duplicate Style]
>>Stijl verwijderen [Delete Style]
>>Stijl opnieuw definiëren Redefine Style]
>>Alineastijlen laden [Load Paragraph Styles]
>>Vervanging ongedaan maken [Clear Override]
>>Standaardtekststijlen laden [Load Default Type Styles]
>>Standaardteksstijlen opslaan [Save Default Type Styles]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
> Bron klonen [Clone Source]

bron-klonen
>Venstermenu Bron klonen
>>Bron 1 [Source 1]
>>Bron 2 [Source 2]
>>Bron 3 [Source 3]
>>Bron 4 [Source 4]
>>Bron 5 [Source 5]
>>Transformatie opnieuw instellen [Reset Transform]
>>Frame vergrendelen [Lock Frame]
>>Bedekking tonen [Show Overlay]
>>Bijsnijden naar penseeluiteinde [Clip to Brush Tip]
>>Bedekking automatisch verbergen [Auto Hide Overlay]
>>Bedekking omkeren [Invert Overlay]
>>Sluiten [Close]
>>Tabgroep sluiten [Close Tab Group
>Verschuiving
>Frame verschuiven
>Frame vergrendelen
>Bedekking tonen
>Dekking [Opacity]
>Bijgesneden
>Automatisch verbergen
>Omkeren
>Normaal
>>Normaal
>>Donkerder
>>Lichter
>>Verschil

> Eigenschappen [Properties]
> Handelingen Sneltoets Alt+F0 [Actions]

handelingen

>Standaardhandelingen [Default Actions]
>>Vignet (selectie) [Vignette (selection)]
>>Kaderkanaal – 50 pixels [Frame Channel – 50 pixels]
>>Houten kader – 50 pixels [Wood Frame – 50 pixels]
>>Projectschaduw (tekst) [Cast Shadow (type)]
>>Waterreflectie (tekst) [Water Reflection (type)]
>>Aangepast RGB naar grijswaarden [Custom RGB to Grayscale]
>>Gegoten lood [Molten Lead]
>>Uitknippad maken (selectie) [Make Clip Path (selection)]
>>Sepia-toon (laag) [Sepia Toning (layer)
>>Kwadrantkleuren [Quadrant Colors]
>>Opslaan als Photoshop PDF [Save as Photoshop PSD]
>>Verloop toewijzen [Gradient Map]
>>Instelling van kloonverf voor mixerpenseel [Mixer Brush Cloning Paint Setup]

Venstermenu:
>Knopmodus [Button Mode]
>Nieuwe handeling [New Action]
>Nieuwe set [New Set]
>Dupliceren [Duplicate]
>Verwijderen [Delete]
>Afspelen [Play]
>Opname starten [Start Recording]
>Opnieuw opnemen [Record Again]
>Menu-opdracht invoegen [Insert Menu Item]
>Stop invoegen [Insert Stop]
>Voorwaardelijk item invoegen [Insert Conditional]
>Pad invoegen [Insert Path]
>Handelingopties [Action Options]
>Terugspeelopties [Playback Options]
>Gereedschapsopname toestaan [Allow Tool Recording]
>Alle handelingen wissen [Clear All Actions]
>Handelingen herstellen [Reset Actions]
>Handelingen laden [Load Actions]
>Handelingen vervangen [Replace Actions]
>Handelingen opslaan [Save Actions]
>Videohandelingen [Video Actions]
>Sluiten [Close]
>Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

Tip:  Om een Handeling [Action] toe te passen op een volledige map en sub-mappen ga je naar Bestand [File] > Automatisch [Automate] > Batch [Batch].  Kies in het Batch venster [Batch Window]  de Handeling [Action] die je wilt toepassen en kies de map om welke documenten het betreft.
> Histogram [Histogram]

histogram

Buiten cache vernieuwen [Uncached Refresh]
Compacte weergave [Compact View]
Uitgebreide weergave [Expanded View]
Alle kanalen weergeven [All Channels View]
Statistieken tonen [Show Statistics]
Kanalen in kleur tonen [Show Channels in Color]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
> Historie [History]

historie
Stap vooruit> Sneltoets Shift+Ctrl+Z [Step Forward]
Stap terug Sneltoets Alt+Ctrl+Z [Step Backward]
Nieuwe opname [New Snapshot]
Verwijderen [Delete]
Historie wissen [Clear History]
Nieuw document [New Document]
Historieopties [History Options]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

Iconen:
[Create new document from current state]
[Create new snapshot
[Delete current state]

Tip: Je kunt vanuit elke geschiedenis staat [History] een nieuw document maken . Om dit te doen ga je naar Venster [Window] > Historie [History], selecteer vervolgens de geschiedenis staat waarvan je een nieuw document wilt en klik op het 1e icoon onderin het Historievenster [History Window]: [Create new document from current state]
> Info Sneltoets F8 [Info]

info

Deelvenstersopties [Panel Options]
Kleurenpipetten [Color Samplers]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
> Kanalen [Chanels]

kanalen
Nieuw kanaal [New Channel]
Kanaal dupliceren [Duplicate Channel]
Kanalen verwijderen [Delete Channels]
Nieuw steunkleurkanaal [New Spot Channel]
Steunkleurkanaal verenigen [Merg Spot Channel]
Kanaalopties [Channel Options]
Kanalen splitsen [Split Channels]
Kanalen verenigen [Merg Channels]
Deelvensteropties [Panel Options]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

> Kleur Sneltoets F6 [Colors]

kleur

Grijswaarden [Gray Slider]
RGB-kleuren [RGB Sliders]
HSB-kleuren [HSB Sliders]
CMYK-kleuren [SMYK Sliders]
Lab-kleuren [Lab Sliders]
Webkleuren [Web Color Sliders]
Kleur kopiëren als HTML [Copy Color as HTML]
Hexadecimale code van kleur kopiëren [Copy Color’s Hex Code]
RGB-spectrum [RGB-spectrum ]
CMYK-spectrum [CMYK-spectrum]
Grijswaarden [Grayscale Ramp]
Huidge kleuren [Current Colors]
Webbeveiliging instellen [Make Ramp Wed Safe]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Venster [Window] > Laagsamenstellingen [Layer Comps]

laagsamenstellingen

Nieuwe laagsamenstelling [New Layer Comp]
Laagsamenstelling dupliceren [Duplicate Layer Comp]
Laagsamenstelling verwijderen [Delete Layer Comp]
Laagsamenstelling bijwerken [Update Layer Comp]
Laagsamenstelling toepassen [Apply Layer Comp]
Volgende laagsamenstelling [Next Layer Comp]
Vorige laagsamenstelling [PreviousLayer Comp]
Laatste laagsamenstelling [Restore Layer Comp]
Opties laagsamenstelling [Layer Comp Options]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Venster [Window] > Lagen Sneltoets F7 [Layers]
Deelvenster Lagen [Layers Panel]

lagen-paneel

Iconen onderin van links naar rechts:
Lagen koppelen [Link layers] (1)
Laagstijl toevoegen [Add a layer style] (2)
Laagmasker toevoegen [Add Layer mask] (3)
Nieuwe opvullaag of aanpassingslaag maken [Create new fill or adjustment layer] (4)
Nieuwe groep maken [Create a new group] (5)
Een nieuwe laag maken [Create a new layer] (6)
Laag verwijderen [Delete layer] (7)

Tip: Een laag verwijderen doe je zo. Selecteer de laag door erop te klikken met de muis en sleep de laag met ingedrukte linker muisknop naar het icoontje helemaal rechts onderin (7) het Lagen Venster [Layers Panel]. Dat is de prullenbak. Of je selecteert de laag (door erop te klikken in het Lagen Venster [Layers Panel] en kies Delete op je toetsenbord.

Tip: Als je tegelijk de Alt-toets indrukt en klikt op het icoon Masker toevoegen (3) [Layer Mask] in het deelvenster Lagen [Layers Panel] kun je een zwart masker toevoegen (zet de laag op onzichtbaar).

Tip: Bij het maken van een masker met het penseel kun je nog wel eens een paar pixels missen. Om deze verdwaalde pixels te vinden kun je tijdelijk een Laagstijl Lijn [Stroke Layer Style] toevoegen. In Lagenvenster [Layer Panel] 2e icoon onderin Laagstijl toevoegen [Add Layer Style] > Lijn [Stroke]. Je kunt dan zien waar die pixels zijn en je kunt ze uitmaskeren! Na gebruik kun je de Laagstijl Lijn [Stroke layer Style] naar de prullenbak (icoon 7) slepen met ingedrukte linkermuisknop.

Tip: Klik met de rechtermuisknop op het oogicoon naast een laag [Layer] in het deelvenster Lagen [Layers Panel] om een ​​kleur te selecteren, zodat je lagen [Layers] kunt kleurcoderen. De achtergrondlaag [Background Layer] moet worden omgezet in een laag voordat je deze kunt kleurcoderen (dat kun je doen door,met de linker muisknop ingedrukt, het slotje naar de prullenbak (7) te slepen).

Tip: Om snel door lagen te navigeren kun je in het deelvenster Lagen [Layers Panel] de sneltoetsen gebruiken, Alt+[ naar de laag erboven of Alt+] om de onderliggende laag te selecteren.

Tip:  Bij het maken van een nieuwe laag (6) [New Layer] in het deelvenster Lagen [Layers Panel], klik tegelijkertijd op Alt om het venster Nieuwe laag [window New Layer] te tonen en daarin opties te kunnen aanpassen.

Tip: Om een nieuwe laag onder de geselecteerde laag te maken Ctrl + icoon Nieuwe laag (6) [New Layer] in het deelvenster Lagen [Layers Panel]

Tip: Om meerdere lagen te selecteren in het deelvenster Lagen [Layers Panel] binnen een document, Ctrl+ klik op iedere laag. Als je nu een Handeling [Action] zou afspelen, wordt deze doorgevoerd op alle lagen. Je kunt meerdere lagen groeperen (dat wil zeggen in een map zetten) door ze te selecteren als boven en daarna te klikken op Ctrl+G. [Let op: de achtergrond laag [Background Layer] mag niet vergrendeld zijn. (Ontgrendelen doe je door het slotje aan de rechterkant van de achtergrondlaag [Background Layer] in de prullenbak rechts onderin het lagenvenster [Layer Panel] te slepen).

Tip: Om een ​Laag [Layer] om te zetten in een Slim object [Smart Object] kun je met de rechtermuisknop op de laag in het deelvenster Lagen [Layers Panel] klikken en in het menu kiezen voor Omzetten in slim object [Convert to Smart Object]

Tip: Als je een Laag [Layer] in het deelvenster Lagen [Layers Palet] hebt geselecteerd, kun je met de / toets de optie Transparante pixels vergrendelen [Lock Transparency option] aan/uitschakelen. Als je dat in een Vorm laag [Shape Layer] doet, (op de / toets tikken) wordt de vergrendelde stand aan/uit geschakeld.

Tip: Als je een Laag [Layer] in het deelvenster Lagen [Layers Palet] hebt geselecteerd, kun je met de / toets de optie Transparante pixels vergrendelen [Lock Transparency option]. Dit geeft je de mogelijkheid om bewerkingen uit te voeren in de laag waar zich pixels bevinden. Bijvoorbeeld schilderen op een vergrendelde selectie.

Tip: Bij het ​​hernoemen van een laag kunt je via de Tab-toets overschakelen naar de volgende laag. Shift+ Tab om terug te schakelen naar de vorige laag.

Tip: Door op het oogje te klikken voor de Laag [Layer] in het Lagen Venster [Layers Palet] kun je een laag aan of uit zetten. Je kunt dan zien hoe de afbeelding er voor de aanpassingen uit zag en hoe er na.

Tip: Om alle Lagen te verenigen [Merge Layers] en deze als een nieuwe laag [New Layer] er bovenop te maken: Sneltoets Shift+Alt+Ctrl+E (Je kunt dan de onderliggende lagen bijvoorbeeld in een groep [Group] bewaren: de onderliggende lagen selecteren door de bovenste aan te klikken, Shift vast te houden en de onderste aan te klikken en Ctrl+G )

Tip: Een laagstijl schalen [Scaling Layer Styles] Stel dat je een Laagstijl [Layer Style] op een Tekstlaag [Text Layer] gebruikt en je wilt de tekst schalen, dan gaat het effect (de laagstijl) niet mee en is niet meer passend. Om niet-destructief te schalen en altijd (ook na opslaan als TIFF of PSD) weer te kunnen wijzigen, maak je een Slim object [Smart Object] van de laag [Layer] (dus niet van de laagstijl [Layer Style]). Om een ​Laag [Layer] om te zetten in een Slim object [Smart Object] kun je met de rechtermuisknop op de laag in het deelvenster Lagen [Layers Panel] klikken en in het menu kiezen voor Omzetten in slim object [Convert to Smart Object] Nu kun je de laag en het effect tegelijkertijd passend maken [Resizen]. Als je naderhand aanpassingen wilt doen. Dubbelklik op het Slim object [Smart Object] en pas aan.

Tip: Een Laagstijl [Layer Style] in het Lagenvenster [Layer Palet], kun je eenvoudig naar een andere laag kopiëren door met de cursor boven dat icoon “FX” te te gaan hangen (te vinden op de rechterkant van de laag), Alt vast te houden en het icoontje “FX” met de linkermuisknop ingedrukt naar de andere laag te slepen en daar los te laten.

Tip: Als je meerdere laagstijlen [Layer Style] toepast op een laag [Layer] en je wilt specifiek één bewerken, klik op de naam van die stijl [Style] in het Lagenvenster [Layers Panel]. Photoshop opent dan het laagstijlvenster [Layer Styles] op de stijl die je hebt aangeklikt.

Tip: Het verschil tussen de Dekking [Opacity] en Vul [Flow] opties in het Lagenvenster [Layer Panel]. Dekking [Opactity] controleert de mate van doorzichtigheid van de verf (de ingestelde waarde staat vast). Vul [Flow] controleert de snelheid waarmee de verf wordt aangebracht. Je kunt de hoeveelheid geleidelijk aan opbouwen door meerdere keren over hetzelfde gebied te schilderen.

Tip: Bij gebruik van effecten op een Laag [Layer] wordt bij vermindering van Dekking [Opacity] de laag én het effect aangepast. Als je daarentegen Vul [Flow] verminderd, heeft dit alleen betrekking op de Laag [Layer] en niet op het effect.

Tip: Wanneer je meerdere Laagmaskers [Layer Masks] wilt gebruiken op één Laag [Layer], kun je de Laag [Layer] in een groep zetten door met rechts op de Laag [Layer] te klikken en te kiezen voor Groeperen uit lagen [Group from Layers] en daarop een Laagmasker [Layer Mask] toepassen. Als je dit herhaalt kun je in totaal 11 maskers toepassen op één Laag [Layer].

Tip: Bij het kopiëren Sneltoets Ctrl+C [Copy] en plakken Sneltoets Ctrl+V [Paste] van/uit dezelfde afbeelding, kun je in de nieuwe laag [New Layer] op precies dezelfde positie plakken [Paste] als waarvan het werd gekopieerd. Om je Plakken [Paste] op zijn plaats te houden, druk je tegelijkertijd op de Shift-toets terwijl je op Ctrl+V drukt om te plakken [Paste] Sneltoets derhalve: Ctrl+Shift+V

>>Lagen uitrolmenu

uitrolmenu-lagen

Iconen naast Soort [Kind] etc van links naar rechts:
Filter voor pixellagen [Filter for pixel layers]
Filter voor aanpassingslagen[Filter for adjustmentlayers]
Filter voor tekstlagen [Filter for type layers]
Filter voor vormlagen [Filter for shape layers]
Filter voor slimme objecten [Filter for smart objects]
Iconen Vergr. [Lock] van links naar rechts:
Transparante pixels vergrendelen [Lock transparant pixels]
Afbeeldingspixels vergrendelen [Lock image pixels]
Positie vergrendelen [Lock position]
Alles vergrendelen [Lock all] Iconen onderin van links naar rechts:
Lagen koppelen [Link layers]
Laagstijl toevoegen [Add a layer style]
> Opties voor overvloeien [Blending Options]
> Schuine kant en reliëf [Bevel & Emboss]
> Lijn [Stroke]
> Schaduw binnen [Inner Shadow]
> Gloed binnen [Inner Glow]
> Satijn [Satin]
> Kleurbedekking [Color Overlay]
> Verloopbedekking [Gradient Overlay]
> Patroonbedekking [Pattern Overlay]
> Gloed buiten [Outer Glow]
> Slagschaduw [Drop Shadow]
Laagmasker toevoegen [Add Layer mask]
Nieuwe opvullaag of aanpassingslaag maken [Create new fill or adjustment layer]
>Volle kleur [Solid Color]
>Verloop [Gradient]
>Patroon [Pattern]
>Helderheid/Contrast Brightness/Contrast]
>Niveaus [Levels]
>Curven [Curves]
>Belichting [Exposure]
>Levendigheid [Vibrance]
>Kleurtoon/verzadiging [Hue/Saturation]
>Kleurbalans [Color Balance]
>Zwart-wit [Black & White]
>Fotofilter [Photo Filter]
>Kanaalmixer [Channel Mixer]
>Kleur opzoeken [Color Lookup]
>Omkeren [Invert]
>Waarden beperken [Posterize]
>Drempel [Threshold]
>Verloop toewijzen [Gradient Map]
>Selectieve kleur [Selective Color]
Nieuwe groep maken [Create a new group]
Een nieuwe laag maken [Create a new layer]
Laag verwijderen [Delete layer]

Uitrolmenu:
Nieuwe laag Sneltoets Shift+Ctrl+N [New Layer]
CSS kopiëren [Copy CSS]
Lagen dupliceren [Duplicate Layer]
Lagen verwijderen [Delete Layer]
Verborgen lagen verwijderen [Delete Hidden Layers]
Nieuwe groep [New Group]
Nieuwe groep van lagen [New Group from Layers]
Alle lagen in groep vergrendelen [Lock All Layers in Group]
Omzetten in slim object [Convert to Smart Object]
Inhoud bewerken [Edit Contents]
Overvloeiopties [Blending Options]
Aanpassing bewerken [Edit Adjustment]
Uitknipmasker maken Sneltoets Alt+Ctrl+G [Create Clipping Mask]

Tip: Photoshop “leest” de lagen [layers] van boven naar beneden. Iedere aanpassing die je doet met een Aanpassingslaag [Adjustments Layer] wordt automatisch doorgevoerd op alle lagen daaronder, tenzij je een Uitknipmasker [Clipping Mask] maakt. Een Uitknipmasker [Clipping Mask] zorgt ervoor dat de aanpassingslaag alleen betrekking heeft op de afbeeldingslaag er direct onder.

Lagen koppelen [Link Layers]
Gekoppelde lagen selecteren [Select Linked Layers]
Verenigen; omlaag laag Sneltoets Ctrl+E [Merge Down]
Zichtbare verenigen Sneltoets Shift+Ctrl+E [Merg Visible]
Eén laag maken [Flatten Image]
Animatieopties [Animation Options
>Automatisch [Automatic]
>Altijd tonen [Always Show]
>Altijd verberen [Always Hide]
Deelvensteropties [Panel Options]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>>Lagen filteren op:

lagen-op-soort
Soort [Kind]
Naam [Name]
Effect [Effect]
Modus [Mode]
Kenmerk [Attribute]
Kleur [Color]
Geselecteerd> [Selected]

>>>Lagen filteren op Effecten [Effect]

Lagen-effecten
>Schuine kant & reliëf [Bevel & Emboss]
>Omlijning [Stroke]
>Schaduw binnen [Inner Shadow]
>Gloed binnen [Inner Glow]
>Satijn [Satin]
>Bedekken [Overlay]
>Gloed buiten [Outer Glow]
>Slagschaduw [Drop Shadow]

>>>Lagen filteren op Modus [Mode]

zoeken-lagen-modus

>>Normaal [Normal]
>Verspreiden [Dissolve]
>Donkerder [Darken]
>Vermenigvuldigen [Multiply]
>Kleur doordrukken [Color Burn]
>Lineair doordrukken [Linear Burn]
>Donkerder kleur [Darken Color]
>Lichter [Lighten]
>Bleken [Screen]
>Kleur tegenhouden [Color Dodge]
>Lineair tegenhouden (toevoegen) [Linear Dodge (add)
>Lichtere kleur [Lighter Color]
>Bedekken [Overlay]
>Zwak licht [Soft Light]
>Fel licht [Hard Light]
>Intens licht [Vivid Light]
>Lineair licht [Linear Light]
>Puntlicht [Pin Light]
>Harde mix [Hard Mix]
>Verschil s [Difference]
>Uitsluiting [Exclusion]
>Aftrekken [Subtract]
>Verdelen [Divide]
>Kleurtoon [Hue]
>Verzadiging [Saturation]
>Kleur Sneltoets [Color]
>Lichtsterkte [Luminosity]

Tip: Als je het contrast verhoogt door middel van Curven [Curves], raken ook de kleuren verzadigd [Saturated]. Als je dit wilt voorkomen, zet je de Overvloeimodus [Blending Mode] op Lichtsterkte [Luminosity].

>>Lagen filteren op Kenmerk [Attribute]

zoeken-lagen-kenmerk
>Zichtbaar [Visible]
>Vergrendeld [Locked]
>Leeg [Empty]
>Gekoppeld [Linked]
>Bijgesneden [Clipped]
>Laagmasker [Layer Mask]
>Vectormasker [Vector Mask]
>Laageffecten [Layer Effects]
>Geavanceerd overvloeien [Advanced Blending]
>Niet zichtbaar [Not Visible]
>Niet vergrendeld [Not Locked]
>Niet leeg [Not Empty]
>Niet gekoppeld [Not Linked]
>Niet bijgesnede [Not Clipped]
>Geen laagmasker [No Layer Mask]
>Geen vectormasker [No Vector Mask]
>Geen laageffecten [No Layer Effects]
>Geen geav.overvloeien [No Adv. Blending]

>Lagen filteren op Kleur [Color]

zoeken-lagen-kleur
>Geen [None]
>Rood [Red]
>Oranje [Orange]
>Geel [Yellow]
>Groen [Green]
>Blauw [Blue]
>Violet [Violet]
>Grijs [Gray

>>Opties voor overvloeien [Blending Modes/Options] zowel in het Lagen deelvenster als in het deelvenster Laagstijl [Layer Style]

blending_modes

Sneltoetsen voor overvloeien [Blending Modes] in het deelvenster Lagen [Layers Panel]: selecteer de laag met het Verplaatsen gereedschap [Move Tool] geselecteerd (achtergrondlaag ontgrendeld)
Normaal Sneltoets Shift+Alt+N [Normal]
Verspreiden Sneltoets Shift+Alt+I [Dissolve]
Donkerder Sneltoets Shift+Alt+K [Darken]
Vermenigvuldigen Sneltoets Shift+Alt+M [Multiply]
Kleur doordrukken Sneltoets Shift+Alt+B [Color Burn]
Lineair doordrukken Sneltoets Shift+Alt+A [Linear Burn]
Donkerder kleur [Darken Color]
Lichter Sneltoets Sneltoets Shift+Alt+G [Lighten]
Bleken Sneltoets Sneltoets Shift+Alt+S [Screen]
Kleur tegenhouden Sneltoets Shift+Alt+D [Color Dodge]
Lineair tegenhouden (toevoegen) Sneltoets Shift+Alt+W [Linear Dodge (add)
Lichtere kleur [Lighter Color]
Bedekken Sneltoets Shift+Alt+O [Overlay]
Zwak licht Sneltoets Shift+Alt+F [Soft Light]
Fel licht Sneltoets Shift+Alt+H [Hard Light]
Intens licht Sneltoets Shift+Alt+V [Vivid Light]
Lineair licht Sneltoets Shift+Alt+J [Linear Light]
Puntlicht Sneltoets Shift+Alt+Z [Pin Light]
Harde mix Sneltoets Shift+Alt+L [Hard Mix]
Verschil Sneltoets Shift+Alt+E [Difference]
Uitsluiting Sneltoets Shift+Alt+X [Exclusion]
Aftrekken [Subtract]
Verdelen [Divide]
Kleurtoon Sneltoets Shift+Alt+U [Hue]
Verzadiging Sneltoets Shift+Alt+T [Saturation]
Kleur Sneltoets Shift+Alt+C [Color]
Lichtsterkte Sneltoets Shift+Alt+Y [Luminosity]

Tip: De Overvloeimodus [Blending Mode] Lichtsterkte [Luminosity] heeft geen effect op de kleuren en kan worden gebruikt als na aanpassingen de kleuren niet beïnvloed mogen worden.

Tip: Druk op Ctrl+Alt+2 op het toetsenbord om de Lichtsterkte [Luminosity] van een afbeelding te laden als een selectie.

Tip: Om door de Overvloeimodus [Blending Modes] te navigeren Sneltoets Shift++ of terug Shift+-

> Metingslogbestand [Measurment Log]

venster-metinglogbestand

Metingen opnemen [Record Measurements]
Iconen van links naar rechts:
Alle metingen opnemen [Select all measurments]
Selectie van alle metingen opheffen [Deselect all measurments]
Geselecteerde metingen exporteren [Export selected measurments]
Geselecteerde metingen verwijderen [Delete selected measurments]
Uitrolmenu:
Meetingschaal instellen [Set Measurement Scale]
>Standaard [Default]
>Aangepast [Custom]
Gegevenspunten selecteren [Select Data Points]
>Aangepast [Custom]
Metingen opnemen [record Measurements]
Alles selecteren [Select All]
Alle selecties opheffen [Deselect All]
Geselesteerde elementen exporteren [Export Selected]
Selectie verwijderen [Delete Selected]
Deelvenster automatisch weergeven [Auto Display Panel]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venster [Window] > Navigator [Navigator]

Tip: Met de schuif op de Navigator [Navigator] kun je de afbeelding snel in- of uitzoomen. Als je op de tekentjes klikt links en rechts van de schuif doen deze hetzelfde. Je kunt een percentage invullen van met welke grootte je de afbeelding wilt bekijken op het canvas.. De rand van de [View Box] is standaard rood, maar als je in het uitrolmenu klikt op Deelvensteropties [Panel Options] opent er een venster waarmee je de rand in elke gewenste kleur kunt veranderen. De muis verandert in een handje waarmee je in de Navigator [Navigator] de rand rondbeweegt. Slepen met de linkermuisknop ingedrukt + Ctrl in de Navigator [Navigator] vertoont het gebied binnen de rand op het canvas. Als je op de hoek van het Navigator [Navigator] venster gaat hangen met de muis, kun je met de dan getoonde dubbele pijl het venster in elk gewenste grootte slepen. Onderin het midden van het venster kun je de lengte aanpassen.
navigator
Deelvensteropties [Panel Options]

panel-opties
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venster [Window] > Notities [Notes]
>Venster [Window] > Paden [Paths]

paden

Iconen onderin van links naar rechts:
Pad vullen met voorgrondkleur [Fill path with foreground color]
Pad omlijnen met penseel [Stroke path with brush]
Pad laden als selectie [Load path as a selection]
Tijdelijk pad maken van selectie [Make work path from selection]
Masker toevoegen [Add layer mask]
Nieuw pad maken [Create new path]
Huidig pad verwijderen [Delete current path]

Uitrolmenu:
Nieuw pad [New Path]
Pad dupliceren [Duplicate Path]
Pad verwijderen [Delete Path]
Tijdelijk pad maken [Make Work Path]
Pad vullen [Fill Path]
Pad omlijnen [Stroke Path]
Uitknippad [Clipping Paht]
Deelvensteropties [Panel Options]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

Tip Verander een Selectie [Selection] in een Pad door met de rechtermuisknop in de selectie te klikken en te kiezen voor Tijdelijk pad maken [Make Work Path]. (Tolerantie van 2.0 pixels is een goed uitgangspunt). De Geanimeerde lijn [Marching Ants] wordt een lijn dat het pad aangeeft. Paden kunnen in verschillende bestandsformaten worden opgeslagen, zoals in PSD en TIFF, maar ze kunnen niet worden bewaard in een JPG bestand. Opgeslagen Paden [Paths] worden zichtbaar in het deelvenster Paden [Paths Panel] en kunnen worden geactiveerd door in het deelvenster Paden [Paths Panel] met de rechtermuisknop op de naam van het Pad [Paths] te klikken en in het menu te kiezen voor Selectie maken [Make Selection]
>Venster [Window] > Penseel Sneltoets F5 [Brushes]

penseel_klein

Uitrolmenu
Nieuwe voorinstelling voor penseel [New Brush Preset]
Besturingselementen penseel wissen [Clear Brush Controls]
Alle vergrendelde instellingen herstellen [Reset All Locked Settings]
Structuur naar andere gereedschappen kopiëren [Copy Texture to Other Tools]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

Penseel [Brush]
Vorm penseeluiteinde [Brush Tip Shape]
Vormdynamiek [Shape Dynamics]
Spreiding [Scattering]
Structuur [Texture]
Secundair penseel [Dual Brush]
Kleurdynamiek [Color Dynamics]
Overbrengen [Transfer]
Penseelpositie [Brush Pose]
Ruis [Noise]
Natte randen [Wet Edges]
Opbouwen [Build-up]
Vloeiend maken [Smoothing]
Structuur beschermen [Protect Texture]

>Venster [Window] > Stalen [Swatches]

stalen-klein

Uitrolmenu:
Nieuwe Staal [New Swatch]
Kleine miniaturen [Small Thumbnail]
Grote miniaturen [Large Thumbnail]
Kleine lijst [Small List]
Grote lijst [Large List]
Beheer voorinstellingen [Preset Manager]
Stalen herstellen [Reset Swatches]
Stalen laden [Load Swatches]
Stalen opslaan [Save Swatches]
Stalen opslaan voor Eschange [Save Swatches for Exchange]
Stalen vervangen [Replace Swatches]
ANPA-kleuren [ANPA Colors]
DIC kleurengids [Dic Color Guide]
FOCOLTONE-KLEUREN [FOCOLTONE Colors]
HKS E Process
HKS E
HKS EK Process
HKS K
HKS N Process
HKS N
HKS Z Process
HKS Z
Mac OS
Tekenkleurstalen [Paint Color Swatches]
PANTONE solid coated
PANTONE solid uncoated
PANTONE+ CMYK Coated
PANTONE+ CMYK Uncoated
PANTONE+Color Bridge Coated
PANTONE+ Metallic Coated
PANTONE+ Pastels & Neons Coated
PANTONE+ Pastels & Neons Uncoated
PANTONE+ Premium Metallics Coated
PANTONE+ Solid Coated
PANTONE+ Solid Uncoated
Fotofilterkleuren [Photo Filter Colors]
TOYO 94 COLOR FINDER
TOYO COLOR FINDER
TRUMATCH-kleuren
VisiBone
VisiBone2
Webkleurtonen [Web Hues]
Webveilige kleuren [Web Safe Colors]
Webspectrum [Web Spectrum]
Windows [Windows]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venster [Window] > Stijlen [Styles]

stijlen

Iconen onderin van links naar rechts: Stijlen wissen [Clear style] Nieuwe stijl maken [Create new style] Stijlen verwijderen [Delete styles]
Uitrolmenu:
Nieuwe stijl [New Style]
Alleen tekst [Text Only]
Kleine miniaturen [Small Thumbnail]
Grote miniaturen [Large Thumbnail]
Kleine lijst [Small List]
Grote lijst [Large List]
Beheer voorinstellingen Preset Manager
Stijlen herstellen [Reset Styles]
Stijlen laden [Load Styles]
Stijlen opslaan [Save Styles]
Stijlen vervangen [Replace Styles]
Abstracte stijlen [Abstract Styles]
Knoppen [Buttons]
Gestippelde omlijning [Dotted Strokes]
DP Stijlen [DP Styles]
Glazen knoppen [Glass Buttons]
Afbeeldingseffecten [Image Effects]
KS Stijlen [KS Styles]
Fotografische effecten [Photographic Effects]
Teksteffecten 2 [Text Effects 2]
Teksteffecten [Text Effects]
Structuren [Textures]
Webstijlen [Web Styles]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venster [Window] > Teken [Character]

teken

Uitrolmenu:
Tekstrichting wijzigen [Change Text Orientation]
Standaard verticale Romeinse uitlijning [Standard Vertical Roman Alignment]
OpenType [OpenType]
Faux vet Sneltoets Shift+Ctrl+B [Faux Bold]
Faux cursief Sneltoets Shift+Ctrl+I [Faux Italic]
Alle hoofdletters Sneltoets Shift+Ctrl+K [All Caps]
Kleinkapitalen Sneltoets Shift+Ctrl+H [Small Caps]
Superscript Sneltoets Shift+Ctrl++ [Superscript]
Subscript Sneltoets Alt+Shift+Ctrl++ [Subsript
Onderstrepen Sneltoets Shift+Ctrl+U [Underline]
Doorhalen Sneltoets Shift+Ctrl+/ [Strikethrough]
Fractionele breedten [Fractional Widths]
Systeemlayout [System Layout]
Geen onderbreking [No Break]
Functies voor het Midden Oosten [Middle Eastern Features]
Teken herstellen [Reset Character]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

2e uitrolmenu
Geen [None]
Scherp [Sharp]
Zuiver [Crisp]
Sterk [Strong]
Vloeiend [Smooth]
Windows LCD [Windows LCD]
Windows [Windows]

>Venster [Window] > Tekenstijlen [Character Styles]

tekenstijlen

Nieuwe tekenstijl [New Character Style]
Stijlopties [Style Options]
Stijl dupliceren [Duplicate Style]
Stijl verwijderen [Delete Style]
Naam van stijl wijzigen [Rename Style]
Stijl opnieuw definiëren [Redfine Style]
Tekenstijlen laden [Load Character Styles]
Vervanging ongedaan maken [Clear Override]
Standaardtekststijlen laden [Load Default Type Styles]
Standaardekststijlen opslaan [Save Default Type Styles]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venster [Window] > Tijdlijn [Timeline]
>Venster [Window] > Voorinstellingen gereedschap [Tool Presets]

voorinstellingen-gereedschap
Nieuwe voorinstelling gereedschap [New Tool Preset]
Naam van voorinstelling gereedschap wijzigen [Rename Tool Preset]
Voorinstelling gereedschap verwijderen [Delete Tool Preset]
Sorteren op gereedschap [Sort by Tool]
Alle voorinstellingen gereedschap tonen [Show All Tool Presets]
Voorinstellingen huidig gereedschap tonen [Show Current Tool Presets]
Alleen tekst [Text Only]
Kleine lijst [Small List]
Grote lijst [Large List]
Gereedschap herstellen [Reset Tool]
Alle gereedschappen herstellen [Reset All Tools]
Beheer voorinstellingen [Preset Manager]
Voorinstellingen gereedschap herstellen [Reset Tool Presets]
Voorinstellingen gereedschap laden [Load Tool Presets]
Voorinstellingen gereedschap opslaan [Save Tool Presets]
Voorinstellingen gereedschap vervangen [Replace Tool Presets]
Airbrushes [Airbrushes]
Kunstgeschiedenis [Art History]
Kunstenaarspenselen [Artists’Brushes]
Penselen [Brushes]
Uitsnijden en selectiekader [Crop and Marquee]
DP Voorinstellingen [DP Presets]
Droog materiaal [Dry Media]
Potloodpenselen [Pencil Brushes]
Potloodmixerpenseel [Pencil Mixer Brush]
Voorinstellingen voor Spetterpenseel [Splatter Brush Tool Presets]
Tekst [Text]
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]

>Venster [Window] > Voorinstellingen voor penseel [Brush Presets]

voorinstelling-penseel-klein

Uitrolmenu:
Nieuwe voorinstelling voor penseel [New Brush Preset]
Naam van penseel wijzigen [Rename Brush]
Penseel verwijderen [Delete Brush]
Alleen tekst [Text Only]
Kleine miniaturen [Small Thumbnail]
Grote miniaturen [Large Thumbnail]
Kleine lijst [Small List]
Grote lijst [Large List]
Miniatuur streek [Stroke Thumbnail]
Beheer voorinstellingen [Preset Manager]
Penselen herstellen [Reset Brushes]
Penselen laden [Load Brushes]
Penselen opslaan [Save Brushes]
Penselen vervangen [Replace Brushes]
Assortiment [Assorted Brushes]
Basispenselen [Basic Brushes]
Kalligrafische penselen [Calligraphic Brushes
Sluiten [Close]
Tabgroep sluiten [Close Tab Group]
>Venster [Window] > Opties [Options]
>Venster [Window] > Gereedschappen [Tools]

 

Vertaalde tips o.a.:

2-Minute Design
http://photoshoptrainingchannel.com/
http://www.creativebloq.com/photo-editing/photoshop-tips-and-fixes-612316
http://digital-photography-school.com/tips
http://www.throughstrangelenses.com/
http://www.everydayhdr.com/
http://www.phlearn.com/
http://www.tut-tube.com
http://www.davemorrowphotography.com/
http://www.shutterevolve.com/

error: Content is protected !!